Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1.2. Om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser-kapitlet

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2019 Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide et pakkeforløp for utredning av ADHD hos barn og unge. Helsedirektoratet vurderte det som hensiktsmessig å ivareta både ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i dette arbeidet og at det ble integrert som et kapittel i Pakkeforløp psykiske lidelser – barn og unge. 

I forbindelse med oppdraget ble også det som omhandler utredning av barn og unge i nasjonal faglig retningslinje for ADHD vurdert, og det ble konkludert med behov for en revisjon. Kapittelet i pakkeforløpet bygger nå delvis på retningslinjen og det lenkes til anbefalinger i retningslinjen der innholdet også er dekkende for andre nevroutviklingsforstyrrelser. Innholdet i kapittelet er også basert på erfaring hos helsepersonell og brukere. 

På bakgrunn av disse to oppdragene ble det nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet parallelt med kapittelet til pakkeforløpet og kapittelet til retningslinjen.

For å få mer innsikt i hvordan utredningsprosessen oppleves for brukerne, gjennomførte tjenestedesignere i helsedirektoratet et innsiktsarbeid hvor de intervjuet 17 familier med til sammen 20 barn og unge med ADHD. Resultatene ble presentert for arbeidsgruppen. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en forenklet kunnskapsoppsummering om teambasert og intensivert utredning av ADHD hos barn og unge (fhi.no), som har dannet grunnlag for vurdering av hvordan utredning av ADHD bør organiseres.

Kapittelet i pakkeforløpet beskriver generelle grunnprinsipper for utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser og omhandler ikke detaljer for utredning av de spesifikke tilstandene.

Formålet med kapittelet er

 • likere utredning på tvers av klinikere og regioner
 • mer effektiv utredning
 • å bidra til økt fokus på ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppeleder og fagansvarlig: Helene Barone, seniorrådgiver/psykologspesialist, Helsedirektoratet

Deltakere:

 • Inger Elisabeth Hagen Berntsen, pedagogisk psykologisk rådgiver, PPT, Kragerø kommune
 • Nina Holmen, ADHD Norge
 • Arthur Mandahl, ADHD Norge
 • Børge Mathiassen, avdelingsleder, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Reiel Andreas Storheil Pedersen, psykologspesialist, BUP Namsos, Sykehuset Namsos
 • Espen Skalle, allmennlege, Legegruppa SMS, Sunnfjord Medisinske Senter, Florø 
 • Jan Skandsen, medisinsk faglig rådgiver, Klinikk for psykisk helse barn, unge og rusavhengige, Stavanger Universitetssjukehus 
 • Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
 • Thea Svenkerud, ADHD Norge
 • Ann Karin Swang, leder, Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av helsesykepleiere
 • Geir Øgrim, psykologspesialist, Ph.D., Nevroteamet, Åsebråten fylkesdekkende BUP poliklinikk, Sykehuset Østfold

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2021