3.7. Oppfølging av pasienter uten forventet nytte av rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 26. november 2019