Kartlegging og utredning

Forløpstid
  • Poliklinikk: Inntil 7 kalenderdager (1 uke) fra første fremmøte til klinisk beslutning.
  • Døgnenhet: 3–7 kalenderdager fra første fremmøte til klinisk beslutning.
  • Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering i helsetjenester. Individuelle vurderinger må komme i tillegg til tidsangivelsene slik at det handles raskere der forsvarlighetskravet tilsier det.

Først publisert: 02. oktober 2019 Sist faglig oppdatert: 29. september 2020