6. Forløpstider i pakkeforløp for galleveiskreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling48 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling41 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling48 kalenderdager

Sist faglig oppdatert: 18. juli 2016