KAPITTEL 6
Forløpstider i pakkeforløp for eggstokkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.


Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid
Fra henvisning mottatt tilførste fremmøte utredendeavdeling 6 kalenderdager
Fra første fremmøte iutredende avdeling til avsluttetutredning (beslutning tas 16 kalenderdager
Fra avsluttet utredning tilstart behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning tilstart behandling Medikamentell behandling 8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning tilstart behandling Strålebehandling 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatttil start behandling Kirurgisk behandling 36 kalenderdager
Fra henvisning mottatttil start behandling Medikamentell behandling 30 kalenderdager
Fra henvisning mottatttil start behandling Strålebehandling 36 kalenderdager

Sist faglig oppdatert: 19. juli 2016