KAPITTEL 4
Klinisk beslutning og avslutning av pakkeforløpet

Først publisert: 04. mai 2015 Sist faglig oppdatert: 28. februar 2017