Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt råd for ernæring

Fagrådet for ernæring skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd i arbeidet med kosthold, ernæring og helse i befolkningen og i helsetjenesten.

Helsedirektoratet oppnevner et nytt Nasjonalt råd for ernæring for perioden 2023–2026

Helsedirektoratet jobber med å oppnevne et nytt Nasjonalt råd for ernæring. Se nyhetssak på Helsedirektoratet sine nettsider. Søknadsfrist var 24. september.

Agenda og referater for perioden 2019–august 2023

Rådsmøte 22. august 2023: Referat (PDF).

Rådsmøte 30. november 2022: Referat (PDF).

Rådsmøte 31. august 2022: Referat (PDF).

Rådsmøte 24. november 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 15. september 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 21. april 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 17. februar 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 11. november 2020: Referat (PDF).

Rådsmøte 9. september 2020: Referat (PDF).

Rådsmøte 12. juni 2020: Referat (PDF)

Rådsmøte 29. januar 2020: Referat (PDF)

Rådsmøte 22. oktober 2019: Referat (PDF)

Rådsmøte 22. mai 2019: Referat (PDF)

Rådsmøte 12. februar 2019: Referat (PDF)

Medlemmer i Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2019–august 2023

 • Jøran Hjelmesæth, senterleder, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og professor II, Universitetet i Oslo (leder)
 • Liv Elin Torheim, avdelingsdirektør ved Avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet og professor ved OsloMet (nestleder)
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i LHL
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef for område smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Kirsten B. Holven, professor i klinisk ernæring, Universitetet i Oslo
 • Lars T. Fadnes, professor, Universitetet i Bergen, forskningsgruppeleder ved Haukeland universitetssykehus, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Lisbeth Dahl, forsker, Havforskningsinstituttet
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 • Nina C Øverby, professor UiA, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring 
Nasjonalt råd for ernæring
Rådsmedlemmene på sitt første møte i Nasjonalt råd for ernæring 2019–22. © Foto: Helsedirektoratet

Publikasjoner og arbeider fra Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2019–august 2023

Publikasjoner fra tidligere Nasjonalt råd for ernæring

Referat fra rådsmøter 2018

Årsrapporter

Kontakt

Sekretariatet ved Ole Berg, ole.berg@helsedir.no.

Først publisert: 27.08.2019 Sist faglig oppdatert: 13.09.2023 Se tidligere versjoner