Organisasjonskart

Kort beskrivelse av alle avdelinger. Last ned organisasjonskart.

Last ned organisasjonskart

Divisjon folkehelse og forebygging

Divisjonsdirektør: Linda Granlund

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Miljø og helse: Jakob Linhave
 • Barne- og ungdomshelse: Ellen Margrethe Carlsen
 • Psykisk helse og rus: Åste Herheim (tiltrer 01.01.2020)
 • Folkesykdommer: Henriette Øien
 • Levekår: Øyvind Giæver

Divisjon kvalitet og forløp

Divisjonsdirektør: Johan Torgersen

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Retningslinjer og fagutvikling: Morten Græsli
 • Velferdsteknologi og rehabilitering: Liv Heidi Brattås Remo
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: Johnny Advocaat-Vedvik
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester: Helga Katharina Haug
 • Spesialisthelsetjenester: Torunn Janbu

Divisjon helseøkonomi og kompetanse 

Divisjonsdirektør: Sissel Husøy 

Avdelinger og avdelingsdirektører:  

 • Finansiering: Fredrik A.S.R. Hanssen
 • Helserefusjoner: Steinar Mathisen
 • Tilskudd: Bård Olesen (konstituert)
 • Autorisasjon: Anne Farseth
 • Personell og godkjenning: Randi Moen Forfang

Divisjon analyse og samfunn 

Divisjonsdirektør: Helen Brandstorp

Avdelinger og avdelingsdirektører: 

 • Global helse og dokumentasjon: Janne Strandrud (fungerende)
 • Komparativ statistikk og styringsinformasjon: Lars Rønningen (fungerende)
 • Kommunikasjon: Trine Melgård 
 • Akuttmedisin og beredskap: Steinar Olsen
 • Helserett og bioteknologi: Wenche Dahl Elde (fungerende)

Divisjon digitalisering og helseregistre 

Divisjonsdirektør: Jan Arild Lyngstad

Avdelinger og avdelingsdirektører: 

 • Prosjekt og tjenestedesign: Jo Winding Harbitz
 • Utvikling og digitale kanaler: Wenche Snell
 • Helseregistre: Olav Isak Sjøflot

Stab for virksomhetsstyring

Direktør: Nina Aulie

Avdelinger og avdelingsdirektører: 

 • Økonomi og lønn: Grete Heen (fungerende)
 • HR og organisasjonsutvikling: Nina Aulie (fungerende)
 • Plan og styring: Grete Heen
 • Lederstøtte og interne tjenester: Ketil Lundin

Helfo (ytre etat)

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfo har også ansvar for veiledningstjenesten 800HELSE, som kan hjelpe publikum med bytte av fastlege, informasjon om frikort og egenandeler, og bestilling av Europeisk helsetrygdkort. I tillegg er 800HELSE brukerstøtte for andre tjenester som er tilgjengelig på nettportalen www.helsenorge.no.

 

Først publisert: 08.03.2019 Sist faglig oppdatert: 28.05.2020