Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Organisasjonskart

Kort beskrivelse av alle avdelinger. Last ned organisasjonskart.

Last ned organisasjonskart

Divisjon folkehelse og forebygging

Divisjonsdirektør: Linda Granlund

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Miljø og helse: Erlend Bø (fungerende)
 • Barne- og ungdomshelse: Ellen Margrethe Carlsen 
 • Psykisk helse og rus: Jakob Linhave
 • Folkesykdommer: May Cecilie Lossius (fungerende)
 • Levekår: Øyvind Giæver

Divisjon kvalitet og forløp

Divisjonsdirektør: Helga Katharina Haug (fungerende)

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Retningslinjer og fagutvikling: Morten Græsli
 • Velferdsteknologi og rehabilitering: Bjørnar Alexander Andreassen (fungerende)
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: Kari Annette Os (fungerende)
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester: Liv Heidi Brattås Remo (fungerende)
 • Spesialisthelsetjenester: Torunn Janbu

Divisjon helseøkonomi og kompetanse 

Divisjonsdirektør: Sissel Husøy 

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Finansiering: Eva Wensaas 
 • Helserefusjoner: Steinar Mathisen
 • Tilskudd: Elise Husum
 • Autorisasjon: Anne Farseth
 • Personell og godkjenning: Randi Moen Forfang

Divisjon analyse og samfunn 

Divisjonsdirektør: Helen Brandstorp

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Global helse og dokumentasjon: Erlend Tuseth Aasheim
 • Komparativ statistikk og styringsinformasjon: Lars Rønningen
 • Kommunikasjon: Stein-Gunnar Bondevik
 • Akuttmedisin og beredskap: Steinar Olsen
 • Helserett og bioteknologi: Wenche Dahl Elde
 • Helserett og rettssaker: Dag Erlend Reite

Divisjon digitalisering og helseregistre 

Divisjonsdirektør: Jan Arild Lyngstad

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Prosjekt og tjenestedesign: Morten Fronth-Andersen
 • Utvikling og digitale kanaler: Wenche Snell
 • Helseregistre: Olav Isak Sjøflot

Stab for virksomhetsstyring

Direktør: Nina Aulie

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Økonomi og lønn: Nina Heggem
 • HR og organisasjonsutvikling: Anita Sylte
 • Plan og styring: Grete Heen
 • Drift og service: Ketil Lundin
 • Sikkerhet: Ulrik Pettersen (fungerende)

Tverrgående funksjoner

 • Personvernombud: Caroline Ringstad Schultz
 • Intern revisor: Sissel Margrethe Korshavn
 • Fagdirektør: Astrid Nylenna
 • Fagdirektør analyse: Beate Margrethe Huseby
 • Fagdirektør juridisk: Anne Louise Valle 

Helfo (ytre etat)

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.  
 
Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten. 
 
Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester.  
Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Først publisert: 01.05.2019 Sist faglig oppdatert: 09.08.2022 Se tidligere versjoner