Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Organisasjonskart

Kort beskrivelse av alle avdelinger. Last ned organisasjonskart.

Last ned organisasjonskart

Divisjon folkehelse og forebygging

Divisjonsdirektør: Linda Granlund

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Miljø og helse: Jakob Linhave / Erlend Bø (fungerende)
 • Barne- og ungdomshelse: Ellen Margrethe Carlsen / Arild Johan Myrberg (fungerende)
 • Psykisk helse og rus: Åste Herheim
 • Folkesykdommer: Stein F. Bruland
 • Levekår: Øyvind Giæver

Divisjon kvalitet og forløp

Divisjonsdirektør: Johan Torgersen

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Retningslinjer og fagutvikling: Morten Græsli
 • Velferdsteknologi og rehabilitering: Liv Heidi Brattås Remo
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: Johnny Advocaat-Vedvik
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester: Helga Katharina Haug
 • Spesialisthelsetjenester: Torunn Janbu

Divisjon helseøkonomi og kompetanse 

Divisjonsdirektør: Sissel Husøy 

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Finansiering: Fredrik A.S.R. Hanssen
 • Helserefusjoner: Steinar Mathisen
 • Tilskudd: Elise Husum
 • Autorisasjon: Anne Farseth
 • Personell og godkjenning: Randi Moen Forfang

Divisjon analyse og samfunn 

Divisjonsdirektør: Helen Brandstorp

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Global helse og dokumentasjon: Erlend Tuseth Aasheim
 • Komparativ statistikk og styringsinformasjon: Lars Rønningen
 • Kommunikasjon: Finn Oluf Nyquist (fungerende)
 • Akuttmedisin og beredskap: Steinar Olsen
 • Helserett og bioteknologi: Wenche Dahl Elde
 • Helserett og rettssaker: Dag Erlend Reite

Divisjon digitalisering og helseregistre 

Divisjonsdirektør: Jan Arild Lyngstad

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Prosjekt og tjenestedesign: Morten Fronth-Andersen
 • Utvikling og digitale kanaler: Wenche Snell
 • Helseregistre: Olav Isak Sjøflot

Stab for virksomhetsstyring

Direktør: Nina Aulie

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Økonomi og lønn: Nina Heggem
 • HR og organisasjonsutvikling: Anita Sylte
 • Plan og styring: Grete Heen
 • Lederstøtte og interne tjenester: Ketil Lundin

Tverrgående funksjoner

 • Personvernombud: Caroline Ringstad Schultz
 • Informasjonssikkerhetsleder: Monica Verma
 • Sikkerhetsleder: Gro Frøshaug Nakstad
 • Intern revisor: Sissel Margrethe Korshavn
 • Fagdirektør: Astrid Nylenna
 • Fagdirektør: Svein Lie
 • Fagdirektør: Karin Straume
 • Fagdirektør analyse: Beate Margrethe Huseby
 • Fagdirektør juridisk: Anne Louise Valle 

Helfo (ytre etat)

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.  
 
Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten. 
 
Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester.  
 
Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Først publisert: 01.05.2019 Sist faglig oppdatert: 23.08.2021 Se tidligere versjoner