Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tryggere helseapper

Helseapper kan brukes i behandling, selvhjelp eller sette brukerne i stand til å ta bedre vare på egen helse. Prosjekt "Tryggere helseapper" skal gjøre det enklere og tryggere å bruke helseapper. Både pasienter, behandlere, helsevirksomheter og apputviklere skal få nytte av prosjektet.

Bakgrunn

Folk bruker stadig flere helseapper. Det er en ønsket utvikling. Det finnes ingen enkel måte å vite at appene er trygge å bruke. Prosjekt "Tryggere helseapper" ønsker å gjøre noe med det.

Formål

Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse er sammen om prosjektet.

I perioden januar – mars 2022 har prosjektet testet et evalueringsrammeverk sammen med fem app-leverandører. Appene er evaluert på brukervennlighet, datasikkerhet, personvern og helsenytte.

Evalueringen er utført som en kombinasjon av selvutfylling og intervjuer. Selvutfyllingsskjemaene blir publisert sammen med appene.

Etter evalueringen er hver app tildelt et kvalitetsmerke som viser kvaliteten av appen på følgende områder:

  1. Trygg og effektiv
  2. Lett å bruke
  3. Datasikkerhet 
  4. Robust konstruksjon

Kvalitetsmerkede apper

Appene blir publisert her etter hvert som de er klare. 

Brain Twin (Nordic Brain Tech)

Brain Twin er en app-basert hodepinedagbok som hjelper deg å loggføre og holde oversikt over hodepine og medisinbruk. Appen er et enkelt verktøy som kan brukes av personer med hodepine for å loggføre når man har hodepine og hvilke medisiner man har brukt. Brukeren av Brain Twin kan ta med appen i konsultasjon med helsepersonell for å gi en enkelt og rask oversikt over hodepinetrender. 

Appene kan lastes ned via App Store og Google Play Store: 

Last ned skjemaet fylt ut av app-leverandøren (PDF)

Kvalitetsmerke - NordicBrainTech.PNG

Lifeness

Lifeness er helsepersonellets oppfølgingsassistent som gir god innsikt i den enkelte brukeren, samt gir god og rask oversikt på hvordan det går med alle brukerne. Med Lifeness er du godt forberedt i møte med brukeren, du har mulighet til behandling og oppfølging som oppleves nært selv når behandlingen foregår hjemme. Med chat- og videofunksjon kan du enkelt møte deltakeren «hjemme», og gi rett intervensjon til rett person til rett tid. 

Lifeness er også et motiverende selvhjelpsverktøy for brukeren som bidrar til økt bevisstgjøring, mestring og måloppnåelse. Lifeness bidrar til at brukeren blir sett og føler seg trygg.

Man kan logge hvordan det går både med psykisk og fysisk helse. Sette mål, evaluere, svare på kartleggingsskjema og ha dialog med sitt helseteam gjennom appen. 

Appene kan lastes ned via App Store og Google Play Store:  

Last ned skjemaet fylt ut av app-leverandøren (PDF)

Kvalitetsmerke - Lifeness.PNG

Bakgrunnsinformasjon

Oppdatert kunnskapsgrunnlag (oppdateres kontinuerlig)

Undersøkelse om tryggere helseapper 2021

Først publisert: 11.01.2022 Sist faglig oppdatert: 16.03.2022 Se tidligere versjoner