Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ønsker du veiledning om utprøving av kunstig intelligens i helsetjenesten?

Prosjekter og initiativer knyttet til bruk av kunstig intelligens i norsk offentlig helsetjeneste kan få veiledning fra det nasjonale koordineringsprosjektet.

Tverretatlig veiledning

Det kan være vanskelig å vite hvem man kan ta kontakt med når man står overfor komplekse problemstillinger eller problemstillinger som faller inn under flere lovverk.

Å holde seg innenfor gjeldende lovverk er prosjektenes og virksomhetenes eget ansvar. Vår anbefaling er derfor først og fremst å bruke egne jurister, dersom man har dette. Det finnes også etablerte kanaler eller fora for veiledning som regulatorisk veiledning for medisinsk utstyr eller Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens

Dersom det er utfordringer som ikke lar seg løse i etablerte kanaler, så kan dere ta kontakt med det nasjonale koordineringsprosjektet for å få veiledning. I prosjektet er det representanter fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Helsetilsynet og Statens Legemiddelverk, og de kan veilede om forståelsen av regelverket innenfor f.eks. helselovgivningen (Helsedirektoratet) og regelverk for medisinsk utstyr (Statens legemiddelverk).

Har du andre problemstillinger du ønsker å diskutere, så kan dere også ta kontakt med oss.

Helsedirektoratets veiledning

Helsedirektoratet gir veiledning om innføring av kunstig intelligens innenfor eget myndighetsområde. Innenfor regelverk gjelder dette helselovgivningen, som blant annet omfatter helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven.

Først publisert: 18.12.2020 Sist faglig oppdatert: 20.11.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt oss

Har du behov for veiledning eller spørsmål om utprøving av kunstig intelligens? Kontakt koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»: kunstigintelligensNHSP@helsedir.no