Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ønsker du veiledning om utprøving av kunstig intelligens i helsetjenesten?

Prosjekter og initiativer knyttet til bruk av kunstig intelligens i norsk offentlig helsetjeneste kan få veiledning fra det nasjonale koordineringsprosjektet.

Helsedirektoratet gir veiledning om innføring av kunstig intelligens innenfor eget myndighetsområde. Innenfor regelverk gjelder dette helselovgivningen, som blant annet omfatter helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven.

Tverretatlig veiledning

Det kan være vanskelig å vite hvem man kan ta kontakt med når man står overfor komplekse problemstillinger eller problemstillinger som faller inn under flere lovverk.

Det nasjonale koordineringsprosjektet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens Legemiddelverk.

Prosjektet tilbyr veiledning innenfor områder som er relevant for arbeidet med kunstig intelligens og som går på tvers av de tre etatenes ansvarsområder. Veiledningen kan gis i møter hvor alle etatene er tilstede.

Å holde seg innenfor gjeldende lovverk er prosjektenes og virksomhetenes eget ansvar, men etatene kan veilede om forståelsen av regelverket innenfor helselovgivningen (Helsedirektoratet) og regelverk for medisinsk utstyr (Statens legemiddelverk).

Har du andre problemstillinger du ønsker å diskutere, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Prosjekter i spesialhelsetjenesten

Veiledede prosjekter i spesialisthelsetjenesten velges ut av de regionale helseforetakene i samarbeid, med interregionalt IKT-direktørmøte som beslutningsorgan.

Tett kontakt med disse prosjektene gir etatene førstehånds kjennskap til utfordringene, slik at eventuelle tiltak på nasjonalt nivå fortløpende kan vurderes.

Vi forsøker å holde antallet veiledede prosjekter lavt, slik at vi kan gi tett oppfølging. Pr 4. kvartal 2020 er det tre veiledede prosjekter.

Vil du vite mer? Se generell informasjon om koordineringsprosjektet bedre bruk av kunstig intelligens.

Prosjekter i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Vi ønsker å likestille spesialist- og primærhelsetjenesten, og er derfor interessert i å komme i kontakt med prosjekter i kommunal helse- og omsorgstjeneste som ønsker veiledning.

Trenger du veiledning?

Ta kontakt med oss dersom du trenger regulatorisk veiledning (veiledning om regelverk). Fortell litt om hva prosjektet/initiativet gjør og hva utfordringene består i. Dersom du er usikker på om vi kan hjelpe, eller om spørsmålet ditt er noe vi svarer på, så ta likevel kontakt. Vi finner ut av det sammen.

Først publisert: 18.12.2020 Sist faglig oppdatert: 18.12.2020

Kontakt oss

Har du behov for veiledning eller spørsmål om utprøving av kunstig intelligens? Kontakt koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»: kunstigintelligensNHSP@helsedir.no