Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»

Informasjon om det nasjonale koordineringsprosjektet for utprøving og bruk av kunstig intelligens.

Bakgrunn for prosjektet

Ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan (regjeringen.no) forutsetter en bærekraftig helsetjeneste at vi utnytter mulighetene teknologien gir. Kunstig intelligens kan være aktuelt å bruke på ulike stadier i et pasientforløp – fra forebygging til diagnostisering, behandling og oppfølging. Pasientene skal oppleve at teknologi gir bedre og mer presis helsehjelp. 

Deltakere i prosjektet

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» startet opp som en del av arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan i 2019.

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, Helsetilsynet, Kommunenes organisasjon (KS) og de regionale helseforetakene (RHF-ene). Helsedirektoratet leder arbeidet.

Alle de samarbeidende partene er representert i styringsgruppen. 

Arbeidet i koordineringsprosjektet

Etatene som deltar i koordineringsprosjektet skal bruke sine virkemidler for å fjerne barrierer og redusere hindringer for ønsket bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten.

Arbeidet styres av tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og organiseres som delprosjekter under det nasjonale koordineringsprosjektet. Les mer om pågående arbeid.

Det er et viktig prinsipp for arbeidet i det nasjonale koordineringsprosjektet at arbeidet skal støtte opp under helsetjenestens planer og behov. En god balanse mellom «nedenfra og opp»- og «ovenfra og ned»-tiltak er viktig for oss. I vårt arbeid fokuserer vi på områder hvor vi ser at det er hindringer for bruk av kunstig intelligens, hvor det ikke er pågående eller planlagt arbeid som ser ut til å dekke behovet, og hvor det er behov for samarbeid mellom flere parter og etater for å løse utfordringer.

Først publisert: 18.12.2020 Sist faglig oppdatert: 20.11.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt oss

Har du behov for veiledning eller spørsmål om utprøving av kunstig intelligens? Kontakt koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»: kunstigintelligensNHSP@helsedir.no