Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Følgeevalueringer av Kompetanseløft 2020

Sintef, NIBR og NIFU har hatt ansvar for ei følgjeevaluering av Kompetanseløft 2020 gjennom planperioden. Det er levert delrapportar i planperioden. Sluttevaluering er planlagt levert våren 2021. Det vil også bli gjennomført evaluering av Kompetanseløft 2025 i planperioden 2021–2025.

 

 

Først publisert: 22.12.2020 Sist faglig oppdatert: 22.12.2020