Følgeevalueringer av Kompetanseløft 2020

Sintef, NIBR og NIFU har hatt ansvar for ei følgjeevaluering av Kompetanseløft 2020 gjennom planperioden. Det er levert delrapportar i planperioden. Sluttevaluering er planlagt levert våren 2021. Det vil også bli gjennomført evaluering av Kompetanseløft 2025 i planperioden 2021–2025.

 

 

Først publisert: 22.12.2020 Sist faglig oppdatert: 22.12.2020