Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

To norske finalister i stor EU kåring

Tiltakene Digital hjemmeoppfølging (Helsedirektoratet) og Mor-barn vennlig helsestasjon (Folkehelseinstituttet) er nominert til de beste tiltak i EU innen folkehelse.

De tiltakene som er evaluert som "best" går videre til EU's årlige markedsplass. Her få de som eier tiltakene presentere seg og tiltaket. Eksperter fra EU-landene stiller spørsmål og vurderer. I etterkant stemmer landenes representanter på sine favoritter.

Avstemmingen av beste tiltak er et viktig grunnlag når de årlige arbeidsplanene i EU4Health utarbeides. Det kan påvirke hvilke nye myndighetssamarbeid som blir finansiert og implementert som europeisk standard. 

Det fjerde helseprogrammet er det første hvor Norge og EFTA-landene er invitert til å delta i stemmegivningen. Årets runde er spesielt spennende fordi to av tretten finalister er norske. De to norske tiltakene har mulighet til å bli implementert i andre land og med det oppnå status som europeisk standard.

Ny portal 

EU har etablert en portal med kvalitetssikret og praktisk informasjon om de beste tiltakene innen folkehelse, forebygging og arbeid med ikke-smittsomme sykdommer - Public Health Best Practice Portal (webgate.ec.europa.eu).

Her kan alle typer aktører sende inn regionale eller nasjonale tiltak og få de evaluert i tråd med kriterier utarbeidet av EU's styringsgruppe for folkehelse, forebygging og ikke smittsomme sykdommer  - SGPP (health.ec.europa.eu). Et viktig kriterium er at tiltakene har dokumentert effekt, at de er skalerbare og kan overføres til flere land. Tiltakene som blir evaluert som "best" publiseres i portalen slik at flere land kan vurdere om de vil ta de i bruk. Tiltakene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inngår nå som en del av portalen. 

Det er Europakommisjonens DG SANTE som står bak portalen. EU har eksplisitt mål om å identifisere, videreutvikle og overføre de beste tiltakene for å fremme arbeidet med folkehelse og forebygging i Europa. Dette henger også sammen med FN's bærekraftmål 3.4 om å redusere for tidlig dødsfall forbundet med ikke-smittsomme sykdommer innen 01.03.2030 (unstats.un.org), samt de ni frivillige FN/WHO målene for global helse.

Det finnes flere nasjonale og internasjonale portaler for tverrnasjonal implementering av tiltak. EU's portal representerer likevel noe annet. EU satser ikke bare på kunnskapsdeling, men investerer også implementering av de beste tiltakene. Portalen er derfor et viktig virkemiddel i arbeidet med å bygge bro mellom folkehelseutfordringer og praktiske løsninger.  

Først publisert: 05.10.2022 Siste faglige endring: 13.03.2023 Se tidligere versjoner