Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Støtte til bruker- og pasientorganisasjoner

Norske pasient- og brukerorganisasjoner som tar sikte på å søke (eller delta i en søknad) på årets prosjektutlysninger under EU4Health kan nå søke på en økonomisk støtteordning for kompetansebygging og prossesstøtte. 

Om ordningen 

EUs fjerde helseprogram EU4Health lyser ut midler til utviklingsprosjekter som norske pasient- og brukerorganisasjoner kan søke på (såkalte "calls for proposals -action grants").  Det er i juni ventet åpne prosjektutlysninger blant annet på temaene kreft, mental helse, kroniske luftveissykdommer, demens og andre nevrologiske sykdommmer. 

Her er oversikt over utlysningene (europa.eu) 

Norske pasient- og brukerorganisasjoner har fått informasjon om EU4Health gjennom Helsedirektoratets Brukerråd og Råd for rus- og psykisk feltet, BrukerROP. Organisasjonene har meldt tilbake at det er behov for økt kompetanse og økonomiske støtte dersom de skal delta i søkeprosesser. 

Organisasjonene som blir valgt ut vil få et skreddersydd opplegg i deres løp mot en EU-søknad. 

Støtten kan innebære: 

  • Frikjøp av ansatt for å hospitere i Helsedirektoratet under søknadsskrivingen
  • Studietur til Brussel 
  • Dekke av faktiske kostnader som er nødvendig for å jobbe med søknaden (for eksempel reiser for å besøke prosjektpartnere) 

Vi vurderer også å støtte andre tiltak dersom organisasjonene har behov for det. 

Søknadskriterier 

Helsedirektoratet vil velge ut inntil tre organisasjoner som kan mote støtte, inntil 50 000 kroner per organisasjon. 

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier: 

  • Er organisasjonen en bruker- og pasientorganisasjon? 
  • Har organisasjonen erfaring med internasjonale prosjekter? 
  • Har organisasjonen en prosjektbeskrivelse, eller planer for dette? 
  • Hvis ja, passer prosjektideen med de tematiske prioriteringene i årets utlysninger? 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. juni klokka 16.00. 

 

Først publisert: 31.05.2023 Siste faglige endring: 31.05.2023 Se tidligere versjoner