Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Skal bli verdensledende på kreftbehandling

I 2020 hadde 2,7 millioner mennesker i EU en kreftdiagnose. Framskrivninger fra EU viser at kreft vil bli den største dødsårsaken i regionen innen 2035 om vi ikke innfører nye tiltak. Det er derfor igangsatt en rekke initiativer fra EU, og Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er tungt involvert i arbeidet.

EU har satt seg som mål at 90 prosent av pasienter i Europa som kvalifiserer til høyspesialisert og helhetlig behandling skal ha tilgang til et såkalt Comprehensive Cancer Center (CCC) innen 2030. I Norge har Kreftklinikken ved OUS vært akkreditert som CCC siden 2017. Det har gitt et kvalitetsmessig løft til kreftbehandlingen, mener leder for klinikken Sigbjørn Smeland. Nå skal de også i gang med et nytt prosjekt for å koble de europeiske kreftbehandlingsmiljøene sammen.     

Sigbjørn Smeland, leder for Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus
Sigbjørn Smeland, leder for Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus

Lykkes med tverrfaglighet

For å bli akkreditert som et CCC stilles det blant annet krav til koordinering på tvers av de organisatoriske enhetene i sykehuset. 

– Vi bryter ikke ned siloene (les linjeorganiseringen), men det åpner kommunikasjonen mellom dem, forklarer Smeland. 

Den viktigste gevinsten er det pasienten som får. Ved å etablere tverrfaglige team samles all kompetansen rundt pasienten og klinikken dekker hele pasientforløpet til den enkelte pasient. CCC-konseptet legger til rette for at alle kreftformer behandles ved klinikken og at alle faser i et kreftforløp håndteres, fra screening og tidlig-diagnostikk til seneffekter/kreftoverlevelse eller lindrende behandling. Det mener Smeland er en måte å organisere helsetjenesten på som er viktig for kreftområdet og som har overføringsverdi til andre store fagområder i sykehuset.

– Senterdannelse blir en del av det nye sykehuset, der vi samler all behandling og diagnostikk for en spesifikk kreftdiagnose. Det er en tjenesteinnovasjon for oss, men er tatt i bruk ved sykehus i utlandet. For eksempel vil det for en kirurg som opererer prostatakreft være et nærmere samarbeid med patologen og radiologen, enn med sine kirurgkollegaer fra andre kirurgiområder. Det finnes gode synergier man kan få ved å samle hele fagmiljøet på ett sted. Og fordelen for pasientene av dette, er åpenbar, sier Smeland.

Det er ikke bare organiseringen som skiller et CCC fra andre klinikker. For å få denne godkjenningen, må klinikkene oppfylle en kravspesifikasjon på en rekke tematiske områder der pasientbehandling står sentralt. Og for å få til den beste behandlingen stilles det blant annet krav til utdanning av helsepersonell, høye standarder innen forskning og ikke minst integrasjon mellom forskning og klinikk. Akkrediteringen omfatter også et besøk av en internasjonal ekspertgruppe som gjennomgår alle områder innenfor kreftvirksomheten i sykehuset i detalj. Det er alltid en verdifull øvelse, både i forkant og ikke minst konklusjonene til ekspertgruppen, sier Smeland.

Styrket europeisk samarbeid  

Kreftklinikken ved OUS deltar også i et nytt prosjekt som skal koble de europeiske CCCene sammen. Etableringen av dette nettverket er en sentral del av EUs kreftstrategi og finansieres av EUs helseprogram EU4Health. Det skal sørge for at pasienter over hele Europa har tilgang på diagnostikk og behandling av høyeste kvalitet. 

 – Et viktig mål med dette arbeidet er å redusere ulikhetene mellom land, forklarer Smeland. Det vil ikke bare gi et løft til land hvor behandlingsresultatene er dårligere enn gjennomsnittet, men det vil styrke hele Europa. I Norge har vi sterke institusjoner, men en liten populasjon gjør at vi har stor nytte av et slikt samarbeid. Nettverksmodellen muliggjør deling av ekspertise og data.   

Prosjektet har fått navnet CraNE Joint Action, og skal nå videreføres i et CraNE 2. I den forberedende fasen har OUS og det franske kreftinstituttet vært sentrale i arbeidet med å utarbeide rammeverket for innholdet i et CCC og sett på hvordan nettverket mellom CCCene skal virke på europeisk nivå.

Nå skal CCC-nettverket implementeres, og prosjektet har fått et budsjett på 90 millioner euro fra EU. Fra Norge er OUS nominert som kompetent myndighet i prosjektet, og Per Magnus Mæhle vil lede arbeidet i klinikken. OUS planlegger å delta aktivt i denne implementerings-fasen også, og vil være spydspissen for Norges deltagelse i samarbeidet. 

– Dette er ett av de største prosjektene finansiert av EU4Health. Vi er glade for at Norge deltar så aktivt og at OUS påtar seg en lederrolle, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Helen Brandstorp.

 

Først publisert: 27.11.2023 Siste faglige endring: 27.11.2023 Se tidligere versjoner