Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Økende interesse for myndighetssamarbeid

Stadig flere norske helsemiljøer ønsker europeiske samarbeidspartnere. Syv nye fagmiljøer er nominert til myndighetssamarbeid på tvers av landegrenser. Blant temaene er høyspesialiserte kreftsentre, ikke-smittsomme sykdommer og European Health Data Space (EHDS).

Den 15. september nominerte Helse- og omsorgsdepartementet for tredje og siste gang i år nye, norske deltakere til myndighetssamarbeid organisert gjennom EU4Health. Nominasjonene skjer på bakgrunn av en anbefaling fra Helsedirektoratet, og det er departementet som tar den endelige avgjørelsen. HODs styringsgruppe består av alle ekspedisjonssjefene, og ledes av Bjørn-Inge Larsen.

Økende interesse og mer nasjonal samordning 

Programeier for EU4Health i Helsedirektoratet, Helen Brandstorp, opplever at det er stadig økende kunnskap og interesse for europeisk samarbeid på helse- og omsorgsfeltet.

 – Vi ser det godt i form av søknader, men også gjennom interessen for vårt nye toppledeforum for EU4Health.

Direktørene i helseforvaltningen møtes for andre i gang i år i oktober for å drøfte helse- og omsorgssektorens tilnærming til EU-samarbeid.

Programansvarlig Irene Olaussen, følger opp:

 – På flere områder er det nå konkrete aktiviteter som skal sørge for god nasjonal samordning, før norske deltakere møter de andre landene de skal samarbeide med. Dette grepet gjør at vi stiller godt forberedt, og kan føre et omforent budskap om hva som er Norges interesser i prosjektene. 

Oversikt over nye myndighetssamarbeid og deltakere

I denne runden ble det nominert norske deltakere som følger:

  • Høyspesialiserte og helhetlige kreftsentre: Oslo universitetssykehus deltar
  • Europeiske ekspertnettverk på kreft: Oslo universitetssykehus deltar
  • Nasjonale smitteovervåkningssystemer: FHI er nasjonalt ansvarlig, Hdir og E-helse deltar
  • Nevrologiske sykdommer, inkludert demens: Hdir er nasjonalt ansvarlig, FHI deltar
  • Forberedende aktiviteter for European Health Data Space, inkludert utvikling av nasjonale noder for utveksling av data til sekundærformål: E-helse er nasjonalt ansvarlig, og FHI, Hdir og SLV deltar
  • MyHealth@EU, EUs infrastruktur for utveksling av data til primærformål: E-helse er nasjonalt ansvarlig, og FHI og Hdir deltar
  • Semantisk interoperabilitet med SNOMED CT: E-helse er nasjonalt ansvarlig

Hva skjer videre?

De norske deltakerne vil i løpet av oktober sette i gang forberedelser og søknadsskriving, i samarbeid med de andre landene som deltar i prosjektene. Når søknadene er godkjent og det formelle er på plass, vil prosjektene starte opp. Det kan antas at prosjektene starter i løpet av 2024.

Først publisert: 06.10.2023 Siste faglige endring: 06.10.2023 Se tidligere versjoner