Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye prosjektmidler fra EU4Health

Fra 15. juni lyser EU ut nye midler til prosjekter innen blant annet mental helse, luftveissykdommer, demens og andre nevrologiske sykdommer.

Flere av utlysningene vil gå ut på å styrke arbeidet med forebygging og behandling gjennom implementering av beste praksiser, pilotering av innovative praksiser og aktivister som styrker befolkningens helsekompetanse. 

EU-byrået HaDEA publiserer utlysningene på nettsiden deres, og søknadsfristen er vanligvis 6 til 12 uker. Se oversikt over kommende utlysninger (hadea.ec.europa.eu).

Mer informasjon om de kommende utlysninger finnes i arbeidsprogrammet til EU4Health for 2023 (health.ec.europa.eu).

I hver enkelt utlysningstekst vil et bli definert hvem som er søknadsberettiget for den aktuelle utlysningen. 

Ofte er aktuelle søkere: 

  • Sykehus, helseforetak og regionale helseforetak
  • Utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter
  • Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
  • Privat næringsliv
  • Ideelle private foretak og stiftelser
  • Ekspertnettverk
  • Nasjonale og lokale myndigheter

Norske aktører kan søke på lik linje med EU-medlemmer. Det stilles vanligvis krav til at søkeren er del av et konsortium med aktører i andre europeiske land.

Som regel er det 60 prosent kostnadsdekning til prosjektet, men kan økes til 80 prosent i spesielle tilfeller. De resterende 20-40 prosent av kostnadene til prosjektet må dekkes ved egeninnsats.  

Ved spørsmål kontakt: eu4health@helsedir.no  

Først publisert: 28.04.2023 Siste faglige endring: 28.04.2023 Se tidligere versjoner