Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norsk deltagelse i europeisk ekspertgruppe

Helsedirektoratet har siden 2014 deltatt i EUs Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA). Gruppen har nylig publisert en rapport som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har bidratt til. Gruppens mandat er fra 2023 utvidet og divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet, Helen Brandstorp, skal delta i forumet fremover.

I kjølvannet av finanskrisen ble EUs Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA) etablert i 2014. Man ønsket å styrke effekten av landenes helsesystemer gjennom å identifisere systemer, verktøy og metoder for å vurdere og følge med på utviklingen i helsetjenesten. Gruppen ligger under generaldirektoratet for helse og mattrygghet (DG SANTE) i EU. 

Gruppen skulle fungere som et forum for å utveksle erfaringer med bruk av HSPA på nasjonalt nivå, understøtte arbeidet med å identifisere aktuelle indikatorer og verktøy på prioriterte områder av helsetjenesten og gjennom arbeidet vise og forstå forskjeller mellom ulike helsesystemer. Det var også et mål å øke samarbeidet med internasjonale organisasjoner, spesielt WHO og OECD. Disse deltar som medlemmer i gruppen. Det gjør også European Observatory on Health Systems and Policies. 

Hvert år velges et hovedtema for arbeidet. Medlemslandene bidrar på frivillig basis med strukturert informasjon fra eget land, ofte basert på et kartleggingsskjema. Arbeidet organiseres av en redaksjonsgruppe med deltakere fra landene, samt erfarne eksperter og forskere. 

Til nå har gruppen publisert rapporter knyttet til følgende temaer: 

  • Quality of care 
  • Integrated care 
  • Primary care 
  • Efficiency 
  • Resilience 
  • Access 
  • Health promotion and prevention 

Se rapportene og mer informasjon om gruppens arbeid her: https://health.ec.europa.eu/health-systems-performance-assessment/overview_en#reports-of-the-expert-group 

Den siste rapporten ble publisert i juni 2023 og har tittelen Mapping metrics of health promotion and disease prevention for health system performance assessment. Rapporten beskriver bruk av måltall og indikatorer som gjelder forebyggende helse og sykdomsforebygging i landene. 

Norge er ikke EU-medlemsland, men deltar med observatørstatus på samme måte som de andre EØS-landene, samt OECD, WHO og European Observatory on Health Systems and Policies. Helse­direktoratet ved avdeling for komparativ statistikk og styringsinformasjon har deltatt på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.  

Bilde av ansiktet til Helen Brandstrop. Hun har brunt, halvlangt hår og store øredobber i gullfarge.
Direktør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet, Helen Brandstorp, skal delta i det videre arbeidet knyttet til HSPA.

Fra 2023 er gruppens mandat utvidet slik at gruppen også skal kunne brukes som et forum til å diskutere og fremme strategisk innovasjon og transformasjon for å styrke helsesystemene. I lys av dette og en generell økt vektlegging av det internasjonale samarbeidet gis deltakelsen i gruppen økt prioritering i helsedirektoratet. Divisjonsdirektør for divisjon Analyse og samfunn i Helsedirektoratet, Helen Brandstorp, involveres derfor mer aktivt i arbeidet framover. 

Gruppen har nå en prosess for å beslutte hvilke temaer som skal prioriteres de kommende årene. Følgende temaer er til vurdering: health workforce, HSPA governance, environmental impact of healthcare, health inequalities og mental health. 

 

Først publisert: 21.06.2023 Siste faglige endring: 21.06.2023 Se tidligere versjoner