Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Joint Action SHARP - et europeisk beredskapssamarbeid

Helsedirektoratet har deltatt i EU-samarbeidet Joint Action SHARP siden 2018 og er nå i sluttfasen av arbeidet. Svein Høegh Henrichsen og Ingebjørg Skrindo fra smittevernsteamet i Helsedirektoratet har holdt i prosjektet og deler sine erfaringer.

Skal styrke beredskapen i EU

SHARP er en forkortelse for “Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU” og har som mål å styrke beredskapen i EU mot alvorlige grenseoverskridende helsetrusler, og støtte implementering av det internasjonale helsereglementet (IHR 2005). 

EU har finansiert store deler av dette arbeidet, og prosjektet er strukturert som en Joint Action. I en Joint Action samarbeider helsemyndighetene i deltakerlandene med EU-kommisjonen om å løse større tematiske utfordringer av felles interesse. SHARP er en av flere Joint Actions som Norge deltar i.

Mer informasjon på nettsiden til SHARP (sharja.eu)

Ingebjørg og Svein står i kontorlandskap. Hun til venstre, han til høyre i bilde. Helt til høyre er det et skap med en blomsterpotte.
Ingebjørg Skrindo og Svein Høegh Henrichsen fra smittevernteamet i Helsedirektoratet har deltatt i Joint Action SHARP).

Helsedirektoratets rolle

– I arbeidet med pandemiplaner og implementering av det internasjonale helsereglementet IHR har vi et behov for bedre samarbeid over landegrensene, forklarer Svein Høegh Henrichsen.

 Fra 2018 ønsket EU at all deltagelse i Joint Action SHARP ble samordnet på myndighetsnivå i landene, og Helsedirektoratet ble derfor nominert til å delta. 

Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi fullverdig medlem av helseprogrammene til EU og kan derfor delta i Joint Actions. 

Bedre samordning mellom myndigheter ved kriser

Helsedirektoratet er sammen med Sverige (Folkhälsomyndigheten) ansvarlige for en arbeidspakke som går ut på å identifisere mangler og bedre kjernekapasiteten i medlemsland slik at de er bedre forberedt på kriser (Work Package 5). 

I tillegg til å delta på ulike møter og konferanser, har Helsedirektoratet hatt ansvaret for å organisere en workshop om internasjonalt samarbeid mellom myndigheter ved kriser. I etterkant ble rapporten International collaboration between authorities during crisis (sharpja.eu) skrevet. 

– Vi påpekte i utgangspunktet at det kan være behov for bedre samordning mellom myndigheter ved kriser, spesielt at det er en del juridiske utfordringer ved grenseoverskridende aktiviteter. Dette ble tydelig under pandemien og har bidratt til at EU nå jobber mot en helseunion, utdyper Høegh Henrichsen. 

Godt innblikk i hvordan andre land jobber

Deltakerne har fått gode kontakter og har hatt gode diskusjoner med kolleger i mange andre land. De har fått et større innblikk i hvordan andre land jobber, hvilke utfordringer de har, og lært mer om likheter og ulikheter mellom landene. 

– Vi har også fått muligheten til å sette oss bedre inn i de nye juridiske og politiske endringene i EU som har kommet nå i etterkant av pandemien, sier Ingebjørg Skrindo.

Pandemien førte dessverre til at SHARP kom i bakgrunnen og at vi fikk mindre tid til samarbeidet enn ønsket. Å delta i europeiske samarbeidsprosjekt av denne typen krever at det settes av en del tid og ressurser. Men, alt i alt opplever de begge at det er viktig at Norge er med fra start i disse prosessene. Det har stor betydning for beredskapsarbeidet både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Først publisert: 22.06.2023 Siste faglige endring: 22.06.2023 Se tidligere versjoner