Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Folkehelseinstituttets "Ammekyndig helsestasjon" skårer høyt i EU-kåring

Folkehelseinstituttets Mor-barn-vennlige program "Ammekyndig helsestasjon" er rangert på andre plass over tiltak som flest EU-medlemsland er interessert i å implementere/kopiere. Programmet vil bli et av innsatsområdene i EUs nye myndighetssamarbeid om ikke-smittsomme sykdommer (Joint Action NCD).

EU-Kommisjonen opprettet i 2017 en portal for å samle eksempler på gode tiltak i medlemslandene og Norge/Island: Best Practice Portal. https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/

Dette er en database hvor interesserte land kan få finansiell støtte til å implementere tiltak nasjonalt. Finansieringskilden er EUs Helseprogram, og prosjektene finansieres via ulike Joint Actions (myndighetssamarbeid).

I perioden 2017-2021 har Kommisjonen brukt nesten 50 millioner euro for å spre de gode tiltakene. Beste praksis portalen er altså ikke bare et grep EU har tatt for å spre kunnskap, men de sikrer også implementering av de beste prosjektene.

Medlemslandene stemmer

Det er strenge kriterier for om et prosjekt som sendes inn blir godkjent eller ikke. Prosjektene blir evaluert og så blir de beste presentert på en såkalt Marketplass hvor alle medlemslandene og Norge/Island deltar og stemmer over hvilke prosjekter som er best.

EU-kommisjonen etterlyste i år gode tiltak på NCD-feltet (ikke-smittsomme sykdommer=. Totalt ble 58 tiltak fra ulike land sendt inn, og Norge kom i år til finaleplass med 2 av de 15 finalistene: Ammekyndig helsestasjon fra Folkehelseinstituttet og Digital hjemmeoppfølging fra Helsedirektoratet.

Etter at alle medlemslandene og Norge/Island har stemt kom Ammekyndig helsestasjon på 2. plass!

Det har vært stor interesse fra flere medlemsland som ønsker å kopiere Mor – barn vennlig helsestasjon, og programmet vil inngå som en del av den nye myndighetssamarbeidet for ikke-smittsomme sykdommer Joint Action på NCD/kreft og helsedeterminanter som Norge skal koordinere.

Les mer om Ammekyndig helsestasjon hos Folkehelseinstituttet: Norsk amme-program skårer høyt i Europa

Først publisert: 06.12.2022 Siste faglige endring: 13.03.2023 Se tidligere versjoner