Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

EU utvikler et europeisk fellesområde for helsedata

Den 3. mai la Kommisjonen fram forslaget til juridisk rammeverk for det europeiske helsedataområde (European Health Data Space – EHDS). Dette er det første regelverksforslaget fra Kommisjonen for å etablere juridiske europeiske rammeverk for utveksling av data innen gitte politikkområder (såkalte europeiske dataområder – European Data Spaces).

Kommisjonen argumenterer i sin meddelelse at tilgangen til helsedata vil bidra til styrket helseberedskap, sette fart på utviklingen av digitale løsninger for innbyggere og de som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, samt legge grunnlaget for mer og bedre forskning og innovasjon.

Målene for EHDS er å:

  • Gi innbyggerne kontroll over egne helsedata
  • Sikre interoperabilitet og sikkerhet for helsedata på tvers av leverandører og løsninger og gjennom det utvikle et indre marked for digital helse
  • Sikre et konsistent og effektivt rammeverk for gjenbruk av helsedata til forskning, innovasjon, politikk og regelverksutvikling

Lovforslaget er fra Europakommisjonens side markert som EØS-relevant. Norge har deltatt i det forberedende arbeidet til lovforslaget gjennom Joint Action TEHDaS. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-helse, med involvering av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, å vurdere lovforslaget og norske posisjoner. Du kan lese mer om det pågående arbeidet med European Health Data Space på Direktoratet for e-helse sine nettsider.

For å realisere ambisjonene for EHDS har Kommisjonen avsatt midler til utvikling av infrastruktur og andre aktiviteter gjennom EU4Health og Digital Europe Programme. I tillegg vil det komme utlysninger gjennom Digital Europe Programme, Connecting Europe Facility og Horisont Europa til andre EHDS-tiltak.

Først publisert: 04.10.2022 Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner