Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

EU lanserer plan mot ikke-smittsomme sykdommer

Healthier Together er EUs nye plan for arbeidet med ikke-smittsomme sykdommer. Det er ventet flere prosjektutlysninger på dette området i 2022.

Ikke-smittsomme sykdommer, herunder kreft, diabetes, hjerte- og karsykdom, kroniske luftveissykdommer og psykiske lidelser, står for nærmere 80 prosent av sykdomsbyrden i EUs medlemsland og 2/3 av de helserelaterte dødsfallene i Europa.

Med Healthier Together skal EU støtte ambisiøse og innovative tiltak mot årsakene til tidlig død i Europa. Planen er et ledd i arbeidet med å bygge en sterk helseunion.

Healthier Together har fem hovedområder: hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske luftveissykdommer, psykisk helse og nevrologiske sykdommer. Faktorer som påvirker helsen - såkalte helsedeterminanter er et tverrgående område som inngår i de fem andre.

Blant de helsedeterminantene planen tar for seg er: tobakksbruk, fysisk aktivitet, ernæring og alkoholbruk. Kommisjonen legger også vekt på levekår og faktorer med behov for tverrsektoriell innsats, som for eksempel klima og arbeidsliv.

Planen og relaterte tiltak skal hjelpe medlemslandene i arbeidet med å møte FNs bærekraftsmål og WHOs mål for de ikke-smittsomme sykdommene.

EU4Health er den viktigste finansieringskilden for tiltakene i Healthier Together, og 20 prosent av  budsjettet er satt av til helsefremming og forebygging.

Utlysninger i EU4Health

Healthier Together implementeres blant annet gjennom flere prosjektutlysninger under EU4Health, både myndighetssamarbeid, såkalte Joint Actions, og åpne prosjektutlysninger som norske aktører fra alle sektorer kan søke på.

Helsedirektoratet vil i årene fremover delta i Joint Actions på to områder innenfor folkehelse og forebygging, en på ikke-smittsomme sykdommer og helsedeterminanter og en på implementering av beste praksis innen hjerte- og karsykdommer og diabetes. Det er ventet åpne prosjektutlysninger som er ment å utfylle myndighetssamarbeidet på disse områdene.

De åpne utlysningene vil søke etter prosjekter som blant annet innfører beste praksiser, deltar i pilot-testing av innovative praksiser og utvikler støttetiltak som fremmer læring og erfaringsutviklesling.

Først publisert: 01.07.2022 Siste faglige endring: 01.07.2022 Se tidligere versjoner