Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12 nye myndighetssamarbeid i 2024

I 2024 er det utlyst 12 myndighetssamarbeid (Joint Actions), hvor Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for å nominere norske deltakere. Arbeidsprogrammet er stort, så vi har gjort det litt enklere for deg å finne frem.  

Årets arbeidsprogram bærer preg av kontinuitet. Tidligere års satsinger innen helseberedskap følges opp med nye utlysninger som skal bygge og styrke DG HERA. Samtidig er de politiske forhandlingene om EHDS i siste fase, og flere utlysninger gjelder utvikling og implementering av EHDS. Kreft er et av de virkelig store satsingene til EU-kommisjonen, målt i budsjettmidler. Satsingene på kreft beskrives som en spydspiss for ny teknologi og nye måter å jobbe på, som på sikt også kan komme andre pasientgrupper til gode.  

Oversikt over myndighetssamarbeid i 2024 

EU4Health arbeidsprogram 2024 er stort og har mer enn 70 ulike utlysninger rettet mot forskjellige aktører. Vi har derfor laget en enkel oversikt over årets myndighetssamarbeid og hvilken side i arbeidsprogrammet du finner dem på. Programmet i sin helhet finner du her (health.ec.europa.eu).

Helseberedskap

Folkehelse

Helsepersonell og helsesystemer

Digitalisering

Kreft

Nyttig å vite om myndighetssamarbeid  

Myndighetssamarbeid (også kalt Joint Actions, eller Direct Grants other than Joint Actions) er et prosjektformat som skal samle deltakerlandene om felles policy- og tjenesteutvikling på helsefeltet. Myndighetssamarbeid er ikke åpne for søkere. Det er landenes helseministerier som utpeker sine nasjonale deltakere. I Norge har Helse- og omsorgsdepartementet gitt i oppdrag til Helsedirektoratet å anbefale norske deltakere til myndighetssamarbeidene. Les mer om dette her.  

Norge deltar i svært mange myndighetssamarbeid. Se vår prosjektbank for en oversikt hvilke samarbeid norske virksomheter deltar i.

Først publisert: 12.01.2024 Siste faglige endring: 12.01.2024 Se tidligere versjoner