Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utlysninger på kreft med søknadsfrist 25. januar 2022

Alle utlysningene gjelder midler til utviklingsprosjekter.

Utlysninger - søknadsfrist 25.01.2022

Utlysning

Stikkord

Aktuelle søkere – andre søkere vil også bli vurdert

Kreft

Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions

 

 • Kreftforebygging
 • Helsekunnskap (Health literacy)
 • Utsatte grupper
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Applikasjon for mobiltelefon (App)

 

 • Institusjoner innenfor akademia
 • Undervisningsinstitusjoner
 • Samfunnsorganisasjoner: nettverk, stiftelser, frivillige organisasjoner
 • Forskningsinstitusjoner innenfor folkehelseområdet

Action grants to organize and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells

 

 • Immunterapi
 • Stamcellebehandling
 • Assistert befruktning etter kreftbehandling

 

 • Søkere må ha sin kjernevirksomhet eller erfaring fra områdene assistert befruktning eller hematopoietiske stamceller
 • Søkere må ha erfaring med innsamling av kliniske data for effekt av behandling på de aktuelle områdene
 • Søkere må aktiviteter som omfatter mer enn et land i Europa
 • Både enkeltsøkere og konsortier kan søke

Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’

 

 • Kreftdiagnostikk og behandling
 • Persontilpasset medisin
 • Sekvensering
 • Deling av genetiske profiler
 • Medisinske registre
 • Enkeltvirksomheter
 • Konsortier

 

Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project

 

 • Alternativ bruk av kreftlegemidler (drug repurposing)
 • In silico-studier
 • Datasimulering
 • Stordata
 • Pasienter med dårlig prognose
 • Sjeldne krefttyper

 

 

Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections

 • Reduksjon i nyoppstått kreft som følge av infeksjon med virus (hepatitt B og C) og bakterier (Helicobacter pylori)
 • Metoder for tidlig identifikasjon og diagnostikk
 • Enkeltvirksomheter
 • Konsortier

 

Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer Centres

 • Nettverk for europeiske kreftsentere
 • Deling av ny kunnskap
 • Tilgang til kompetanse
 • Samarbeid om forskning og kvalitetsarbeid
 • Enkeltvirksomheter
 • Konsortier

 

Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

 • Oppfølging av kreftpasienter
 • Utvikling av smart kort eller app Mestring og kommunikasjon
 • Institusjoner innenfor akademia
 • Undervisningsinstitusjoner
 • Samfunnsorganisasjoner: nettverk, stiftelser, frivillige organisasjoner
 • Forskningsinstitusjoner innenfor folkehelseområdet

 

Alle utlysninger i programmet ligger på EUs side for utlysninger: Search Funding & Tenders (europa.eu)

Prosjektene blir mer detaljert beskrevet i et utlysningsdokument (europa.eu, pdf).

28. oktober arrangerte EU (DG SANTE og HaDEA) webinar om andre runde av utlysninger i EU4Health. Du kan se webinaret i opptak på EU Health Policy Platform. Passord: hKmRGNJ6.

Først publisert: 21.01.2022 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner