Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utlysning av midler til utviklingsprosjekter – Calls for proposals (Action grants)

Calls for proposals er utlysninger av midler til utviklingsprosjekter (Action grants). I løpet av året blir det lyst ut prosjektmidler i flere runder med søknadsfrist noen få måneder fram i tid.

Calls for proposals er utlysninger av midler til utviklingsprosjekter (Action grants). I løpet av året blir det lyst ut prosjektmidler i flere runder med søknadsfrist noen få måneder fram i tid.

 
Utlysning Sammendrag Aktuelle søkere
Frist 24. mai 2022
Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level
 • Utlysningen vil bistå stater i å overføre evidens-basert kunnskap til design og implementering av screening for prostata-, lunge- og magekreft, koordinert med europeiske retningslinjer og kvalitetssikringsordninger for brystkreft.
 • Budsjett: 10 000 000 euro for hver underkategori av prosjektet.
 • Akademia og utdanningsinstitusjoner
 • Forskningsinstitutter
 • Nasjonale og regionale helsemyndigheter som arbeider med screeningprogrammer for kreft
 • Sykehus
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner (foreninger, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende enheter)
 • Ekspertnettverk og etablerte nettverk innen offentligheten.

Call for proposals on prevention of NCDs - other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes)

 • Utlysningen retter seg mot NGOer, fag- og pasientgrupper som jobber med ikke-smittsomme sykdommer som ikke er del av EUs "store fem" og kreft. Det gjelder eksempelvis nyresykdom, leversykdom, autoimmune sykdommer og tilstander i muskel-skjellet.
 • Overføre lovende praksis og tilnærminger.
 • Budsjett: 5 000 000 euro.
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med relevante sykdommer (assosiasjoner for helsepersonell, pasientorganisasjoner, foreninger, NGOer og lignende enheter).

Call for proposals on promoting mental health

 • Støtte kunnskapsdeling og overføring av beste praksis for barn og unges psykiske helse.
 • To underkategorier av prosjektet: implementering av beste praksis for å forbedre livsferdigheter blant sosialt sårbare barn og unge, og å støtte psykisk helse for unge og deres familier i sårbare grupper.
 • Budsjett: 4 000 000 euro for hver underkategori av prosjektet.
 • Akademia
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner

Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities

 • Støtte implementering av ny HTA-lovgivning gjennom kapasitetsbygging.
 • To deler av prosjektet: bygge kapasitet hos pasienteksperter og kliniske eksperter.
 • Budsjett: 500 000 euro for hver del av prosjektet.
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner (stiftelser, NGOer mv)
 • Profesjonelle medisinske foreninger
 • Kompetente myndigheter
 • Akademia
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Forskningsorganisasjoner
Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices
 • Øke kapasitet hos kontrollorganer (notified bodies).
 • Tilrettelegge for at behov i markedet matcher med tilgjengelig kapasitet hos kontrollorganer.
 • Bidra til å sikre tilgang til sikkert og effektivt medisinsk utstyr.
 • Budsjett: 4 000 000 euro.
 • Kompetente myndigheter
 • Akademia
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Sykehus
 • NGOer
 • Internasjonale organisasjoner

Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills

 • Utvikle kurs som skal øke og eller/tilpasse kompetanse for helsepersonell og andre ansatte i helsesystemet.
 • Opplæringskursene vil inkludere digitale og andre relevante ferdigheter for å øke kapasitet i kriser, som muliggjør mer integrerte helsetjenester.
 • Budsjett: 29 000 000 euro.

 

 • Akademia og utdanningsinstitusjoner
 • Helseassosiasjoner
 • Fagforeninger
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner (foreninger, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende enheter)
 • Kompetente myndigheter
Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19
 • Utlysningen vil støtte stater og relevante interessenter i å implementere resultater fra nyere relevant forskning i relasjon til vaksinering mot covid-19.
 • Utlysningen sikter på å bistå medlemsstater og interessenter med implementering av resultater fra nyere relevant forskning i relasjon til vaksinering mot covid-19.
 • Budsjett: 30 000 000 euro.
 • Akademia og utdanningsinstitusjoner
 • Forskningsinstitutter
 • Sykehus
 • Ekspertnettverk
 • Private foretak
 • Medlemsstatenes myndigheter,
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner (foreninger, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende enheter)

Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases

 • Målet med denne utlysningen er å utvikle tidlige varslingsmekanismer og veiledning innen prissetting gjennom EURIPID-databasen, basert på lærdommer fra konkurransesaker og spesielt om overdreven prissetting.
 • Arbeidet skal styrke samarbeidet mellom nasjonale myndigheter og utvide EURIPID-databasen.
 • Budsjett: 300 000 euro.
 • Medlemslandenes myndigheter
Frist 31. mai 2022
Mental health assistance for displaced people from Ukraine (Open call)
 • Utlysningen vil øke bevissthet, kunnskapsdeling og kapasitetsbygging for å forbedre den psykiske helsen hos migranter og flyktninger, med et spesielt fokus på Ukraina.
 • Aktiviteter vil bestå av å utveksle og implementere beste praksiser som øker bevissthet, kunnskapsdeling og støtte for helsepersonell og frivillige organisasjoner som arbeider med flyktninger. 
 • Aktivitetene bør fokusere på behovene til flyktninger fra Ukraina som hovedsakelig befinner seg i Ukrainas naboland eller andre EU-medlemsland.
 • Budsjett: 2 000 000 euro
 • Akademia og utdanningsinstitusjoner
 • Sivilsamfunnsorganisasjoner som støtter migranter og flyktninger (helse- og sosialfaglige foreninger, skoler, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende enheter)

Først publisert: 21.01.2022 Sist faglig oppdatert: 22.04.2022 Se tidligere versjoner