Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utlysning av anbud på servicekontrakter (tenders) med utløpt søknadsfrist

Utlysning Sammendrag Budsjett
Frist 11. april 2022
Service contract for a study on guidance on methodologies to assess the performance of vaccination programme

Hovedmålet med denne utlysningen er å evaluere ytelsen til nasjonale vaksinasjonsprogrammer og -tjenester. Aktuelle søkere må kunne:

 • Gjennomføre en kartlegging av eksisterende metoder for å evaluere alle vaksinasjonsprogrammer i EUs medlemsland.
 • Utvikle et sett med anbefalinger for å forbedre identifiserte metoder.
 • Organisere en endagskonferanse med alle kompetente nasjonale myndigheter i EU.
 • Oversette anbefalingene til ulike EU-språk, og distribuere dem til alle medlemsstater.
Estimert total verdi: 750,000 euro
Frist 8. april 2022
Service Contract for Analysis on Workforce Availability, Education & Training Needs for the Quality and Safety of Medical Applications Involving Ionising Radiation in EU

Hovedmålet med denne utlysningen er å analysere tilgjengelig arbeidsstyrke og behov for utdanning og opplæring, for å sikre kvalitet og sikkerhet for medisinske applikasjoner som involverer ioniserende stråling i EU. Følgende oppgaver skal utføres:

 • Datainnsamling og analyse om tilgjengelig arbeidsstyrke, utdanning og opplæringsbehov for å sikre kvalitets og sikkerhetsaspekter ved medisinske applikasjoner som involverer ioniserende stråling. Interessentkartlegging.
 • Utarbeide retningslinjer om bemanning og utdanning/opplæring, inkludert konsultasjon med interessenter.
 • Utarbeide konklusjon og anbefaling om tilgjengelig arbeidsstyrke, utdanning og opplæringsbehov.
Estimert total verdi: 500,000 euro
Frist 4. mars 2022
Service Contract to Identify Obstacles to Vaccination of Physical, Practical or Administrative Nature and Develop Recommendations

Formålet er å støtte EU-land med å redusere barrierer til vaksinering, ved å:

 • Kartlegge vaksinasjonstjenester i alle EU-land for å identifisere fysiske, praktiske og administrative hinder til vaksinasjon.
 • På grunnlag av en stor undersøkelse (survey) blant EU-borgere og en undersøkelse blant helsepersonell i alle EU-land, skal det vurderes i hvilken grad hindringene har negativ innvirkning på vaksinasjonsdekning.
 • Identifisere beste praksis for å redusere barrierer, ut ifra kriterier som utvikles av kommisjonen.
 • Organisere besøk til EU-land som leverer tjenester identifisert som best praksis, for at andre medlemsland skal kunne lære om disse.
 • Pilotere beste praksis i frivillige EU-land.
 • Utvikle anbefalinger for å overkomme fysiske, praktiske og administrative barrierer til vaksinasjon
Estimert total verdi: 5,25 millioner euro

Først publisert: 07.03..03.2022 Sist faglig oppdatert: 21.04.2022 Se tidligere versjoner