Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utlysning av anbud på servicekontrakter (tenders)

EU har lyst ut kontrakter på kartlegging av muligheter for å sette i gang produksjon av vaksiner, legemidler og medisinsk utstyr i Europa og det er varslet at det i januar vil bli lyst ut kontrakter for såkalte "Ever Warm Facilities". Dette er fabrikker som lager vaksiner og legemidler til daglig, og som på kort varsel skal kunne legge om og utvide sin produksjonskapasitet. EU ønsker å ha slik kapasitet for at landene i Europa kan få rask tilgang på vaksiner og kritiske legemidler ved behov.

Norge har kunnskapsmiljøer og industri som kan være aktuelle for å legge inn tilbud på kontraktene som nå ligger ute på anbud.

Utlysning

Sammendrag

Budsjett

22. april 2022
Service contract for systematic reviews of scientific evidence on vaccines and capacity building activities

Hovedmålet med denne utlysningen er å støtte EUs medlemsland i deres beslutningsprosess for nasjonale vaksinasjonsprogrammer, inkludert COVID-19-vaksiner og eventuelle tilpasninger av disse vaksinene på grunn av fremveksten av nye SARS-CoV-2-varianter.

Oppgaver inkluderer:

  • Gjennomføre 16 systematiske gjennomganger av vitenskapelig litteratur om vaksiner og/eller EU/EØS-vaksinasjonsprogrammer, inkludert COVID-19.
  • Forberede og gjennomføre nettbasert opplæring om metoder for vurdering av evidens, syntese, evaluering og transformasjon til tekniske dokumenter.
  • Gjennomføre kapasitetsbyggende aktiviteter for å styrke samarbeid.
Estimert total verdi: 2,000,000 euro
29. april 2022
Service contract for logistic, administrative & secretarial support to DG SANTE related to the governing bodies of the ERNs and the eHealth Network

Denne utlysningen er en servicekontrakt for støtte til logistikk og administrasjon for Generaldirektoratet for helse og mattrygghet (DG SANTE). Støtten er knyttet til de styrende organene til European Reference Networks (ERNs), eHealth Network (eHN) og andre organer som kan erstatte eller utfylle eHN og dets strukturer i fremtiden.

Støtten er fordelt på to hovedoppgaver:

  • Assistanse i forbindelse med å planlegge, organisere og avholde møter
  • Assistanse i organisering og styring av undersøkelser, konsultasjoner og spørreskjemaer
Estimert total verdi: 680,000 euro
29. april 2022
Service Contract to Design, Develop, Pilot and Deliver an 'EU Mobile App for Cancer Prevention' Hovedformålet med denne utlysningen er å designe, utvikle og levere programvare for EUs mobile applikasjon for kreftforebygging. Produktet vil tilby et interaktivt IT-verktøy som skal gi brukeren konkret informasjon om hvordan de kan redusere risiko for å utvikle kreft, basert på oppdatert evidensbasert informasjon. Budsjett: 3,500,000 euro
Frist 6. mai 2022
Service Contract to Design, Develop, Pilot and Deliver the Web IT Tool of the Prototype (Mock-up) Version of the ‘Cancer Survivor Smart Card’

Hovedformålet med utlysningen er å designe, utvikle, pilotere og levere IT-verktøyet til prototype versjon av ‘Cancer Survivor Smart Card’. Verktøyet har som formål å forbedre livskvalitet for mennesker som har overlevd kreft, inkludert barn og unge.

Produktet skal være "open source" og støtte følgende:

  • Tilgang til ressurser som skal brukes av kreftoverlevere.
  • Sikker deling av personlige helseopplysninger knyttet til deres tilstand og sykdom, med deres omsorgspersoner.
4,000, 000 euro
Frist 13. mai 2022
Capacity Building on Primary Use of Health Data Hovedformålet med utlysningen er å støtte kapasitetsbygging og ferdigheter hos ansatte innen offentlig administrasjon, med den hensikt å styrke ekspertise innen offentlig sektor på nasjonale digitale helseløsninger. Gjennom anbudet skal det designes, opprettes og implementeres et program for ansatte innenfor digital helse, som vil sikre felles læring og utveksling av beste praksiser på tvers av landegrenser. 1,950,000 euro
Frist 3. juni 2022
Multiple Framework Contract in Cascade for Performing Independent Assessments and Evaluations of European Reference Networks and of Healthcare Providers Hovedformålet med utlysningen er å engasjere økonomiske operatører til å gjennomføre uavhengige evalueringer av Europeiske Referansenettverk (ERN) og tilbydere av helsetjenester (HCP). Det forventes dokumentasjonsgjennomganger basert på generelle og spesifikke kriterier, samt tekniske evalueringsrapporter. Budsjett: 10,000,000 euro

Først publisert: 21.01.2022 Sist faglig oppdatert: 21.04.2022 Se tidligere versjoner