Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykdomsforebygging (Health promotion and disease prevention)

Utlysning

Sammendrag

Budsjett

Sykdomsforebygging (Health promotion and disease prevention)

 

DP-g-22-06.04 and DP-g-22-06.05 Call for proposals on prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs

Det vil bli lyst ut to prosjekter med mål om å redusere byrden av ikke-smittsomme sykdommer (NCD-er). De to utlysningene vil handle om henholdsvis diabetes og hjerte- og karsykdommer og vil være overlappende. Utlysningene kommer i første/andre og andre/tredje kvartal 2022.

Resultater fra disse prosjektene skal inkludere initiativer som komplementerer pågående arbeid med design, planlegging og implementering av beste praksiser, herunder:

  • Støtte for utvikling av retningslinjer for folkehelsen
  • Støtte til utrulling av nye tiltak
  • Deltakelse i pilotprosjekter av innovative praksiser
  • Utvikling av støttende tiltak som trening
  • Helsekommunikasjon til befolkningen for å øke generell helsekompetanse
  • Implementering av beste praksiser på tvers av landegrenser
€5,000,000 per prosjekt
DP-g-22-26.01 Open call for proposals for operating grants to non-governmental organisations: financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522

I løpet av første kvartal 2022 vil det bli lyst ut driftsmidler for frivillige og ideelle organisasjoner (NGO-er) som jobber med å forebygge ikke-smittsomme sykdommer (NCD-er). Det vil bli delt ut midler til NGO-er for aktiviteter som inkluderer bevisstgjøring rundt flere helseaspekter, kommunikasjon og deling av materiale til offentligheten og pasienter, kapasitetsbygging og trening, samt erfaringsutveksling blant eksperter og nettverksbygging.

Målet er å sikre deltakelse fra frivillige og ideelle organisasjoner i aktiviteter som er nødvendige for å implementere ett eller flere spesifikke mål under EU4Health.
€9,000,000

DP-g-22-07.01/03/04 Call for proposals on promoting mental health

I løpet av 2022 vil det bli lyst ut prosjektmidler innen promotering av psykisk helse. Denne utlysningen vil gi støtte til interessenter i arbeidet med å implementere beste praksiser som promoterer barn og unges psykiske helse og velvære, med et særlig fokus på sårbare grupper – blant dem barn som lever i vanskeligstilte områder, migranter og flyktninger.

 

Spesifikt vil dette prosjektet støtte interessenter i å samarbeide om å utveksle praksiser og kunnskap innen psykisk helse-feltet, for deretter å implementere validerte beste praksiser og evidens-baserte prosjekter.

Denne utlysningen av utviklingsprosjekter er tredelt. To utlysninger på €4,000,000 hver forventes i første kvartal 2022, mens en tredje utlysning på €7,000,000 forventes i andre eller tredje kvartal 2022.

Først publisert: 21.01.2022 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner