Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kreft (Cancer)

Utlysning - søknadsfrist 25.01.2022

Utlysning

Sammendrag

Budsjett

Kreft (Cancer)

CR-g-22-08.02 Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

I løpet av andre eller tredje kvartal 2022 vil det bli lyst ut prosjektmidler for å redusere byrden av ikke-smittsomme sykdommer (NCD-er) innen fem områder: hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske luftveissykdommer, mental helse og nevrologiske sykdommer. Innenfor hvert av disse områdene skal tiltak særlig handle om å redusere sosiale ulikheter innenfor helse.

Under prosjektet vil nasjonale myndigheter få støtte til å innføre forbedringer i politikkutforming, mens NGO-er, helsepersonell og pasientgrupper vil få mulighet til å engasjere seg i implementering av tiltak.

€11,000,000

CR-g-22-08.06 Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme

I løpet av tredje kvartal 2022 vil det bli lyst ut utviklingsmidler med mål om å bygge en sterkere tverrfaglig arbeidsstyrke innen kreftfeltet.

Prosjektet vil bistå europeiske stater med å forbedre samarbeid mellom deres krefttjenester ved å adressere kompetansehull og ved å styrke treningen for helsepersonell på flere felter innenfor kreft.

Dette prosjektet vil styrke EUs 'Inter-specialty cancer training programme'. Programmet vil særlig fokusere på trening av leger, sykepleiere og personell involvert i onkologisk screening. Dette vil medføre kompetanseøkning for personell på områdene klinisk onkologi, kirurgi, radiologi, strålingsteknologi og spesialiserte sykepleiertjenester.

Som en del av denne utlysningen vil antall personell som lærer opp og blir opplært, så vel som antallet sentre for slik opplæring, bli ekspandert.

€7,000,000

Først publisert: 21.01.2022 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner