Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseberedskap (Crisis preparedness)

Utlysning

Sammendrag

Budsjett

Helseberedskap (Crisis preparedness)

CP-p-22-01.01 Ever-warm facilities (EU FAB) for vaccines and therapeutics production - European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

I januar 2022 vil det bli lyst ut et anbud innen storskala produksjon av vaksiner og legemidler under EU FAB. EU FAB vil tilgjengeliggjøre et nettverk av "evig-varme" produksjonskapasitet for vaksine- og medisinproduksjon på unionsnivå, inkludert kvalifisert personell, klare operasjonelle prosesser, kvalitetskontroller og regelmessige investeringer i infrastruktur, og dermed gjøre det mulig for unionen å være bedre forberedt og reagere på fremtidige helsetrusler.

Fasilitetene må være operative i fredstid, hvor de kan brukes til sine vanlige aktiviteter. I tilfelle aktivering må de være i stand til å produsere og levere de mengdene vaksiner og legemidler som skal avtales, på forespørsel og innenfor den forespurte tidsrammen.

Det forventede resultatet er å garantere raskere tilgang på tilstrekkelig produksjonskapasitet for vaksiner og legemidler på unionsnivå i tilfelle en fremtidig nødsituasjon for folkehelsen. Det vil sikre økt tilbud i tilfelle en økning i etterspørselen på grunn av folkehelsekriser, ved å redusere tiden som trengs mellom utvikling og industriell oppskalering og sørge for solide forsyningskjeder til dette.

€160,000,000

CP-p-22-01.02 Procurement of vaccines against infectious disease threats such as pandemic influenza – HERA

I løpet av 2022 vil det bli lyst ut et anbud innen anskaffelser av vaksiner mot infeksjonssykdommer med pandemi-potensiale. Denne anskaffelsen tar sikte på å anskaffe og levere essensielle krise-relevante produkter på en måte som komplementerer staters lager, samt reservere kapasitet for produksjon av vaksiner mot influensa.

Tilbyderen vil reservere produksjonskapasitet og allokere slik kapasitet for bestillinger fra EU. HERA vil operere reservasjonen gjennom anskaffelsesprosedyrer. Denne utlysningen vil bygge videre på den felles anskaffelsesprosedyren som ble signert mellom Europakommisjonen og medlemstater i 2019.

€46,000,000

CP-P-22-01.03 IT development for early warning, modelling, simulation, and forecasting - HERA

I løpet av 2022 vil det bli lyst ut et anbud innen IT-systemer for tidlig varsling, modellering, simulering og prediksjon for grensekryssende helsetrusler.

Det forventede resultatet er omfattende IT-verktøy som kan oppbevare, publisere og analysere (herunder modellere, simulere og predikere) data for å støtte HERAs informasjonsinnsamling og analysefunksjon. IT-verktøyene vil inkorporere følgende elementer:

  • Trusselvurderinger
  • Medisinske mottiltak
  • Konsekvensstyring
  • Lokale, regionale og nasjonale data på seriøse grensekryssende helsetrusler

Ved å kombinere data og disse verktøyene vil HERA få en IT-plattform som vil bistå organisasjonen i sine beslutningsprosesser.

HERAs IT-verktøy må i første omgang være kompatible for maskin-til-maskin utveksling av informasjon med eksisterende IT-plattformer som brukes av relevante EU-etater som ECDC, EMA, UCPM, og ERCC. Samtidig må verktøyet ha et høyt sikkerhetsnivå, med sterk robusthet mot cybertrusler og beskyttelse av kommersiell data.

€24,500,000

CP-P-22-01.08 Study on market research and mapping of innovative diagnostic testing solutions - HERA

I løpet av 2022 vil det bli lyst ut et anbud på en studie knyttet til kartlegging av innovative diagnostiseringsløsninger som kan brukes for beredskap og respons til grensekryssende helsetrusler.

Forventede resultater er identifisering av nåværende utvikling og framtidig produksjon av in-vitro diagnostisering for tidlig og pålitelig identifisering av relevante grensekryssende helsetrusler, så vel som en analyse av forsyningskjeder og mulige flaskehalser.

€200,000

Først publisert: 21.01..01.2022 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner