Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

Foto: CDC/Unsplash

Foto: CDC/Unsplash

Først publisert: 18.01.2021 Sist faglig oppdatert: 18.01.2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Artikkelen er 198 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

– Nå peker tallene riktig vei i mange kommuner. Særlig i de befolkningsrike kommunene i Norge. På grunn av den synkende smittetrenden i Norge, mener vi det er fornuftig å åpne opp for å ha besøk i private hjem igjen. Jeg vet veldig mange vil sette pris på dette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les pressemelding fra regjeringen: Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelser for barn og unge (regjeringen.no)

Lettelser for barn og unge

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.

– Vi vet at noen av de som har hatt det aller vanskeligst den siste tiden, er barn og unge. De har ofret mye. Derfor er vi glade for at regjeringen har fulgt våre råd om å opp for at ungdom opp til 20 år får møtes for å trene sammen med maksimalt antall 20 personer om gangen, sier Guldvog.

Nedjusterer til gult nivå

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

– Vi har anbefalt at videregående skoler går fra rødt til gult nivå. Det betyr at skolene kan gå over til en mindre streng praksis og at elevene kan komme på skolen hver dag og få en tilnærmet normal skolehverdag, sier Guldvog.

Les pressemelding fra regjeringen: Tilbake til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler (regjeringen.no)

Undervisning for studenter

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

Les pressemelding fra regjeringen: Åpner opp for fysisk undervisning i mindre grupper for studenter i områder med lav smitte (regjeringen.no)

Skjenkeforbudet opprettholdes

Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre. Folkehelseinstituttet anbefalte å fjerne forbudet, mens Helsedirektoratet mente at smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og anbefalte å beholde det.

– Vi mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager, sier Guldvog.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold