Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2019

Først publisert: 26.03.2020 Sist faglig oppdatert: 26.03.2020

Ventetiden økte innen somatikk og andel fristbrudd økte i alle sektorer. Samtidig er det flere pasienter som får behandling i somatikk, psykisk helsevern for voksne og TSB. Avtalespesialistene utgjorde 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten både innen både somatiske fagområder og psykisk helsevern for voksne. Dette viser tall for 2019 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Norsk pasientregister (NPR).

Aktivitet

Antall pasienter som mottok behandling økte i alle deler av spesialisthelsetjenesten unntatt psykisk helsevern for barn og unge. I alle sektorer var det økning i antall polikliniske konsultasjoner.

Om lag 2 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2019. Dette var en økning på 1,0 prosent sammenlignet med 2018. Antall døgnopphold var omtrent uendret fra 2018 til 2019. Antall dagbehandlinger økte med 1,1 prosent, mens antall polikliniske konsultasjoner økte med 2,5 prosent.

I psykisk helsevern for voksne fikk nesten 154 000 personer helsehjelp, en økning på 2,1 prosent fra året før. Det var en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske kontakter.

Over 56 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en nedgang på 0,5 prosent fra året før. 5 prosent av befolkningen under 18 år ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge i 2019. Det var en nedgang i døgnopphold, men helsehjelpen for barn og unge skjedde i hovedsak i poliklinikk.

Over 33 000 personer mottok helsehjelp innen TSB, det var en økning på 1,3 prosent fra året før. Innen TSB var det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner.

 

 

Sektor 2019
(antall pasienter)
Endring fra 2018
(prosent)
Somatikk 1 999 000 + 1,0
Psykisk helsevern for voksne 154 000 + 2,1
Psykisk helsevern for barn og unge 56 000 - 0,5
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 33 000 + 1,3
Tabell 1,antall pasienter per sektor, Norge  

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 3,1 millioner konsultasjoner for 2019, som var en liten reduksjon fra året før. Avtalespesialistene utgjorde 23 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen både somatiske fagområder og psykisk helsevern for voksne. Som tidligere er det innen fagområdet øye flest pasienter får behandling hos avtalespesialistene. 

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten var 60 dager i 2019, en økning på én dag fra 2018. Ventetiden ble redusert i alle sektorer unntatt somatikk, der det økte med én dag. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Sektor 2018
(antall dager)
2019
(antall dager)
Somatikk 60 61
Psykisk helsevern for voksne 45 44
Psykisk helsevern for barn og unge 47 45
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 34 33
Alle sektorer 59 60
Tabell 2, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge

Fristbrudd

Andel fristbrudd økte i alle sektorer, fra 2,0 prosent i 2018 til 2,4 prosent i 2019. Psykisk helsevern for barn og unge har høyest andel fristbrudd med 2,7 prosent.

Sektor 2018
(prosent)
2019
(prosent)
Somatikk 2,1 2,4
Psykisk helsevern for voksne 0,9 1,5
Psykisk helsevern for barn og unge 2,0 2,7
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1,3 1,7
Alle sektorer 2,0 2,4
Tabell 3, andel fristbrudd per sektor, Norge

Abonner på nytt eller oppdatert innhold