Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2019

Først publisert: 25.10.2019 Sist faglig oppdatert: 25.10.2019

Ventetiden økte innen somatikk og andel fristbrudd økte i alle sektorer. Samtidig er det flere pasienter som får behandling i somatikk, psykisk helsevern for voksne og TSB. Dette viser tall for 2. tertial 2019 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Norsk pasientregister (NPR).

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten var 60 dager, en økning på to dager fra i fjor. I somatisk sektor var ventetiden 61 dager, to dager økning fra i fjor. Innen psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) gikk ventetiden ned. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Sektor

2. tertial 2018
(antall dager)

2. tertial 2019
(antall dager)

Somatikk

59

61

Psykisk helsevern for voksne

47

46

Psykisk helsevern for barn og unge

50

49

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

35

34

Alle sektorer

58

60

Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

Fristbrudd 

Sektor

2. tertial 2018
(prosent)

2. tertial 2019
(prosent)

Somatikk

2,2

2,8

Psykisk helsevern for voksne

0,8

1,8

Psykisk helsevern for barn og unge

2,6

3,3

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

1,3

1,9

Alle sektorer

2,1

2,8

Tabell 2, andel fristbrudd per sektor, Norge.

Aktivitet

Omtrent 1,6 million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus de åtte første månedene i 2019. Dette var en økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2018

Det var en liten nedgang i antall døgnopphold og en liten økning i antall dagbehandlinger. Antall polikliniske konsultasjoner økte med 2 prosent.

I psykisk helsevern for voksne fikk nesten 127 000 personer helsehjelp, en økning på 2,1 prosent fra året før. Det var en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske kontakter.

48 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en nedgang på 0,8 prosent fra året før. Det var en nedgang i døgnopphold og gjennomsnittlig varighet på døgnoppholdene ble også redusert. Helsehjelpen for barn og unge skjedde i hovedsak i poliklinikk.

Over 28 500 personer mottok helsehjelp innen TSB, det var en økning på 0,2 prosent fra året før. Innen TSB var det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner.

Sektor

jan - aug 2019
(antall pasienter)

Endring fra 2018
(prosent)

Somatikk

1 600 000

+ 0,9

Psykisk helsevern for voksne

127 000

+ 2,1

Psykisk helsevern for barn og unge

48 000

- 0,8

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

28 500

+ 0,2

 Tabell 3, antall pasienter per sektor, Norge.

Rapporter og notater aktivitetsdata somatisk sektor

Rapporter og notater aktivitetsdata psykisk helsevern og TSB

Abonner på nytt eller oppdatert innhold