Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vaksine for sesonginfluensa billigere for risikogrupper

Først publisert: 21.09.2020 Sist faglig oppdatert: 05.10.2020

Fra 1. oktober kan pasienter som er i risikogrupper få influensavaksine hos sin fastlege mot en egenandel på 50 kroner. For pasienter som har nådd egenandelstaket og fått frikort, blir vaksinen gratis.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

37121451-nurse-is-injecting-vaccine-of-flu-isolated-on-white.jpg
Vaksinen i influensavaksinasjonsprogrammet blir tilgjengelig i løpet av oktober, og frem til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt. Fastleger kan fra 1.oktober 2020 til 30. juni 2021 få refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksine. Foto: Mostphotos

Billigere for risikogrupper

Risikogruppene har tidligere måttet betale mellom 175 og 575 kroner for dette, avhengig av hvor mye vaksinatøren har tatt for å sette vaksinen. Denne betalingen har heller ikke før blitt regnet med under egenandelstaket.

Vaksinen gjøres billigere for å få flere til å vaksinere seg. Hvis færre blir syke av sesonginfluensa vil det føre til mindre belastning på helsetjenesten, og slik får tjenesten bedre beredskap til å håndtere pasienter med covid-19.

Vaksinen i influensavaksinasjonsprogrammet blir tilgjengelig i løpet av oktober, og frem til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt.

Vaksinasjon av helsepersonell

Helsepersonell med pasientkontakt har rett til gratis influensavaksine, dekket av arbeidsgiver. Det er enkelte kommuner som rapporterer om mangel på vaksiner, så vi skjønner at det er en spesiell situasjon akkurat i år.

Likevel oppfordrer Helsedirektoratet særlig ansatte i sykehjem, hjemmetjenesten, helsepersonell som gir pleie og omsorg til eldre, og andre pasienter i risikogrupper, til å vaksinere seg.

Arbeidsgivere har ansvar for å tilby og prioritere tilgjengelige vaksiner til riktige personellgrupper.

Ny takst for leger

Fastleger kan fra 1.oktober 2020 til 30. juni 2021 få refusjon for utgifter til vaksinasjon for sesonginfluensavaksine. Fastlegene får vaksiner til pasienter i risikogrupper gratis av sin kommune, dersom kommunen og fastlegene er enige om at fastlegene skal delta i vaksinasjonen.

Taksten har fått navnet V1 i stønadsforskriften. Taksten gjelder også for driftstilskuddsmodellen i primærhelseteam (primærhelseteamforskriften). Legene får et honorar på 200 kr, hvorav 50 kr er egenandel fra pasientene. Det er Helfo som vil ha ansvar for å utbetale refusjon til legene som omfattes av regelverksendringen.

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. For å ivareta risikogruppene legges det begrensinger på hvem som kan få influensavaksine i apotek. Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet med refusjon og må derfor betales i sin helhet av pasienten.

Vaksinasjon i kommunal regi

Det er kommunene som er ansvarlig for vaksinasjon for sesonginfluensa, jf forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Kommunen skal organisere vaksinasjonene slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning, enten ved å organisere vaksinasjon selv eller ved bruk av fastleger. Fastleger har ikke plikt til, men anledning til, å tilby influensavaksinering som del av nasjonalt vaksinasjonsprogram. Kommunen må avtale dette med sine fastleger.

For at fastlegene skal kunne tilby vaksine til kun egenandel (ev 0 for dem med frikort), må de få programvaksiner av kommunen.

Kommunen kan ta betaling for selve vaksinasjonen. Denne prisen er ikke regulert.

1,5 millioner vaksinedoser

Folkehelseinstituttet har denne sesongen anskaffet bestilt inn 1,2 millioner vaksinedoser, som er forbeholdt målgruppene i programmet. Legekontorene vil få vaksinen gratis av kommunene. FHI vil informere den enkelte kommune om når vaksinen sendes ut.

I tillegg har apotekene bestilt 300 000 doser. I alt utgjør det 1,5 millioner doser. Antallet bestilte doser er betydelig høyere enn tidligere år.

For nærmere informasjon om influensavaksine, definisjon av risikogrupper m.v. se Folkehelseinstituttets nettsider

Endringer i nyhetssaken 5. oktober og 6. november 2020

Nyhetssaken ble opprinnelig publisert 21. september. 5. oktober ble den oppdatert med nytt avsnitt "Vaksinasjon i kommunal regi". Videre er det presisert at egenandel på 50 kroner for risikogrupper gjelder når pasienter i risikogrupper blir vaksinert hos fastlegen. Under avsnittet "Ny takst for leger" er det lagt inn en ny setning, "Fastlegene får vaksiner til pasienter i risikogrupper gratis av sin kommune, dersom kommunen og fastlegene er enige om at fastlegene skal delta i vaksinasjonen."

6. november ble den oppdatert med avsnitt om vaksinasjon av helsepersonell.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold