Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tid til tjenestestart 2019

Først publisert: 21.04.2020 Sist faglig oppdatert: 21.04.2020

Median tid til tjenestestart var 66 dager i 2019. Dette er en økning på to dager sammenliknet med 2018.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Norsk pasientregister (NPR).

Økning i alle fire helseregioner

Median tid til tjenestestart øker i alle helseregioner. Kortest tid til tjenestestart har Helse Nord (57 dager) og Helse Vest har lengst tid til tjenestestart (77 dager). Median tid til tjenestestart øker mest i Helse Sør-Øst (5 dager) og Helse Vest (4 dager).

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er hjerteutredning (ultralyd av hjertet), koloskopi og gastroskopi.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart i 2019

 • Koloskopi (27 dager)
 • Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi) (28 dager)
 • Gastroskopi, poliklinisk undersøkelse (31 dager)
 • Nevrofysiologisk måling av hodet, EEG (37 dager)

Median tid til koloskopi, gastroskopi og nevrofysiologisk måling av hodet, EEG reduseres noe fra 2018 til 2019, mens øker litt for vevsprøve av spyttkjertel.

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart

 • Cochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksne (375,5 dager)
 • Brystrekonstruksjon med eget vev, kreft (308,5 dager)
 • Brystrekonstruksjon med brystprotese, ikke kreft (289 dager)
 • Sykelig overvekt, utredning og operasjon (281 dager)

Median tid til tjenestestart øker for disse tjenestene.

Fakta

 • Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at median tid til tjenestestart skal være et styringsmål.
 • Tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold