Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Testing for koronasertifikat

Illustrasjon koronasertifikat

Illustrasjon koronasertifikat

Først publisert: 17.06.2021 Sist faglig oppdatert: 17.06.2021

Negativt prøvesvar nyere enn 24 timer vil gi grønt koronasertifikat til arrangementer og kystcruise innenlands i Norge. Helsedirektoratet har nå etablert en ordning for testing for koronasertifikat.

Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Koronasertifikatet kan da benyttes på større arrangementer, som store konserter, teater, fotballkamper og festivaler, og kystcruise innenlands.

Helsedirektoratet har nå etablert en ordning der private testtilbydere, som tilfredsstiller kravene, kan tilby gratis test til personer som trenger negativ test for å få grønt koronasertifikat for å delta på større arrangementer eller kystcruise innenlands i Norge.

Dette gir grønt koronasertifikat

– For at koronasertifikatet skal vise grønt, må den som innehar sertifikatet være vaksinert (fullvaksinert etter 1 uke eller beskyttet etter 1 dose og 3–15 uker), ha gjennomgått covid-19-sykdom siste 6 måneder eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Den som tester skal registrere testresultatet i MSIS senest 45 minutter etter at prøven er tatt, slik at personen som testes kan få tilgang til sitt koronasertifikat innen 1 time etter prøvetaking

Etter at et negativt resultat er registrert i MSIS, er testresultat gyldig i 24 timer. Det vil si at koronasertifikatet er grønt i 24 timer. Etter det vil testresultatet ikke lenger vises i sertifikatet.

Informer deltagerne

Helsedirektoratet oppfordrer testtilbydere og arrangører til å informere tydelig om hvor folk kan få utført test for koronasertifikat, slik at disse går til riktig sted for å teste seg.

Tester

Testtilbyderen skal bruke antigen-hurtigtester som er gjensidig anerkjent i EUs helsesikkerhetskomite.

Se veiledning til private testtilbydere om testing for koronasertifikat.

Anskaffelse av tester kan gjøres på ulike måter:

  • Kontakte egen kommune. Kommunene har fått informasjon der de oppfordres til å stille tester vederlagsfritt til disposisjon for private tilbydere, hvis disse bestiller under 10.000 tester. Tilbydere må selv finne ut hvor de i tilfelle bør henvende seg.
  • Bestille tester vederlagsfritt fra Helsedirektoratet. Det må bestilles minimum 750 tester av gangen. Tester vil da bli stilt til disposisjon for henting ved nasjonalt lager. Ved større bestillinger (>10.000 tester) ber vi om at dette alltid skjer direkte til Helsedirektoratet.
  • Kjøpte tester på det åpne markedet. Dette kan eksempelvis være ønskelig i situasjoner hvor det er ventetid eller prioriteringer på leveranser fra offentlige lager. Testtilbyder må da selv bekoste utstyret i sin helhet.

Offentlig anskaffede tester er en begrenset ressurs. Tildeling kan måtte prioriteres der FHIs testkriterier vil legges til grunn.

Refusjon

Private tilbydere som tilfredsstiller krav i forskrift om økonomisk vederlag for smitteverntiltak etter smittevernloven i forbindelse med utbrudd av covid-19 (ny § 3 kommer) og øvrige føringer gitt i veiledningen fra Helsedirektoratet kan kreve offentlig refusjon for testing til koronasertifikat.

Beløpet utgjør det totale økonomiske vederlaget som kan kreves, og det kan av den som testes ikke avkreves noen form for betaling.

Dersom den private tilbyderen har en annen finansieringskilde, vil det ikke kunne kreves vederlag etter denne forskriften.

Informasjon om alternativ som finnes for innsending av krav, hva regning må inneholde og når krav kan forventes utbetalt vil bli publisert på nettsidene til Helfo.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold