Større andel av pasientavtalene er forsinket

14 prosent av alle pasientavtalene var forsinket ved utgangen av april, litt større andel enn på samme tid i fjor (10 prosent). Dette viser nye tall fra Helsedirektoratet.

bilde-passert-planlagt-tid-april2020.jpg
Tall per region ved utgangen av april de siste fire årene

Størst andel avtaler som hadde passert planlagt tid, var Helse Nord RHF, med 19,7 prosent. Helse Midt-Norge hadde laveste andel på 13,1 prosent. På sykehusnivå varierer andelen som ikke fikk behandling innen planlagt tid fra 0,6 til 23,7 prosent.

Øre-nese-hals sykdommer er et fagområde med mange planlagte pasientkontakter. 22,6 prosent av disse pasientene fikk behandling senere enn planlagt. I helseregionene varierte andelen fra 15,4 til 27 prosent mens den på sykehusnivå varierte fra 1,5 til 40,8 prosent.  

De fire regionale helseforetakene har i oppgave å sørge for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor pasientene bor. I dette innebærer det god oppfølging av pasientene for å sikre helhetlige og forsvarlige pasientforløp. Indikatoren passert planlagt tid bidrar til bedre oppfølging av helsetjenesten slik at pasienter får helsehjelp til avtalt tid.

Flere nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten

Først publisert: 04.06.2020 Sist faglig oppdatert: 04.06.2020