Råd for transport av personer med mistenkt eller påvist covid-19 sykdom

Helsedirektoratet har i samarbeidet med Folkehelseinstituttet, CBRNE-senteret og representanter for de regionale helseforetakene utarbeidet råd for transport av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 sykdom.

Transport av personer med mistenkt eller påvist covid-19-sykdom skal gjennomføres slik at verken transportør eller pasient utsettes for unødig smitterisiko.

Les rådene

Først publisert: 02.04.2020 Sist faglig oppdatert: 02.04.2020