Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge

Først publisert: 02.11.2020 Sist faglig oppdatert: 02.11.2020

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd for å tydeliggjøre at barn og unge bør ha en mest mulig normal hverdag og tilgjengelige helsetilbud under covid-19-pandemien.

Artikkelen er 275 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
1707888-toddler-girl-looking-through-magnifier.jpg
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge. Foto: shalamov/Mostphotos

Helsedirektoratet har siden april kommunisert til kommunene at helsetjenester som tilbys gravide, barn og unge bør opprettholde normal drift under covid-19-pandemien.

Nå tydeliggjør Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet dette ytterligere i veiledere, anbefalinger og råd. De understreker at gravide, barn og unge skal tilbys nødvendig oppfølging, slik at tjenestene også oppdager og ivaretar de som er utsatt.

Barn og unge med restsymptomer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått meldinger om at barn og unge med milde restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjoner, som for eksempel snørr eller hoste, ikke får komme til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, tannlegen, fastlegen, legevakt, psykisk helsetjenester i kommunen, BUP osv.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor oppdatert anbefalinger og råd, slik at det nå understrekes at smittehensyn ikke må være til hinder for at barn til og med barneskolealder skal kunne møte til tjenestene. Dette er i tråd med anbefalingene om når denne aldersgruppen kan komme tilbake i barnehage og skole med milde restsymptomer

Oppmøte for ungdom

Ungdom som er symptomfrie kan møte i tjenestene som normalt. Dersom ungdommer har symptomer, bør negativ koronatest foreligge. Hvis det er forsvarlig, kan det vurderes om avtalen kan utsettes. Dersom det vurderes at kvaliteten vil være likeverdig, kan avtalen gjennomføres digitalt. Alle som har behov for akutt hjelp, skal kunne få det på en forsvarlig måte.

Flytskjemaer

Folkehelseinstituttet har laget flytskjemaer som kan brukes til å vurdere når barn og unge kan og ikke kan gå på skolen og i barnehagen.

Disse skjemaene kan også brukes til å vurdere når barn og ungdom kan møte på helsestasjon, hos fastlegen, og i andre tjenester for barn og unge  

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole? (Fhi.no)

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole? (Fhi.no)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold