Nytt faglig råd ved forverret somatisk tilstand

Opplæring i observasjonskompetanse, system for overvåking av pasientens vitale funksjoner og hvordan helsepersonell kan kommunisere sikrere, er noen av hovedpunktene i nye nasjonale faglige råd om hvordan helsepersonell kan bli bedre på å oppdage og håndtere forverret somatisk tilstand.

Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglig råd innen tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. For å unngå akutt kritisk sykdom og eventuell død, er det viktig med tidlig oppdagelse og rask respons av forverret klinisk tilstand. 

Formålet med de nye nasjonale faglige rådene er å bidra til at helse- og omsorgstjenesten er i stand til å tidlig oppdage og  forverret somatisk tilstand og iverksette rask respons nødvendig ved alle former for forverret tilstand, som sikrer en god og forsvarlig pasientbehandling. Dette er særlig i fokus ved mistanke om og bekreftet Covid-19.

Disse faglige rådene bygger på et internasjonalt system, Rapid respons system, hvor de viktigste elementene er: 

  • utdanning og opplæring som sikrer rett kompetanse hos helsepersonell
  • monitorering av pasientenes vitale funksjoner 
  • gjenkjenning av forverret tilstand og nødvendig respons 
  • rutiner som sikrer tydelig kommunikasjon og rask hjelp ved mistanke om en forverret tilstand 

De faglige rådene har best effekt dersom alle rådene implementeres og  ses i sammenheng. og vil bidra til å styrke pasientsikkerheten i virksomheten.

Disse nasjonale faglige rådene bygger på og erstatter tiltakspakken "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand" fra Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. De har oppdatert kunnskapsgrunnlag og en noe utvidet målgruppe, kommer med flere praktiske eksempler og ulike verktøy som NEWS2 og ISBAR.

Først publisert: 04.05.2020 Sist faglig oppdatert: 04.05.2020