Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nytt faglig råd ved forverret somatisk tilstand

Først publisert: 04.05.2020 Sist faglig oppdatert: 04.05.2020

Opplæring i observasjonskompetanse, system for overvåking av pasientens vitale funksjoner og hvordan helsepersonell kan kommunisere sikrere, er noen av hovedpunktene i nye nasjonale faglige råd om hvordan helsepersonell kan bli bedre på å oppdage og håndtere forverret somatisk tilstand.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglig råd innen tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. For å unngå akutt kritisk sykdom og eventuell død, er det viktig med tidlig oppdagelse og rask respons av forverret klinisk tilstand. 

Formålet med de nye nasjonale faglige rådene er å bidra til at helse- og omsorgstjenesten er i stand til å tidlig oppdage og  forverret somatisk tilstand og iverksette rask respons nødvendig ved alle former for forverret tilstand, som sikrer en god og forsvarlig pasientbehandling. Dette er særlig i fokus ved mistanke om og bekreftet Covid-19.

Disse faglige rådene bygger på et internasjonalt system, Rapid respons system, hvor de viktigste elementene er: 

  • utdanning og opplæring som sikrer rett kompetanse hos helsepersonell
  • monitorering av pasientenes vitale funksjoner 
  • gjenkjenning av forverret tilstand og nødvendig respons 
  • rutiner som sikrer tydelig kommunikasjon og rask hjelp ved mistanke om en forverret tilstand 

De faglige rådene har best effekt dersom alle rådene implementeres og  ses i sammenheng. og vil bidra til å styrke pasientsikkerheten i virksomheten.

Disse nasjonale faglige rådene bygger på og erstatter tiltakspakken "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand" fra Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. De har oppdatert kunnskapsgrunnlag og en noe utvidet målgruppe, kommer med flere praktiske eksempler og ulike verktøy som NEWS2 og ISBAR.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold