Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye smittevernveiledere for ungdomsskole, barneskole og barnehage er klare

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 25.03.2021 Sist faglig oppdatert: 25.03.2021

Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet nye veiledere for å ivareta smittevernet i ungdomsskole, barneskole og barnehage. Nytt er blant annet en halvering av klassestørrelse på rødt nivå.

Artikkelen er 130 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

– Det er en målsetting at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig. Det å holde barnehagene og  skolene åpne er spesielt viktig, fordi de samlede negative effektene av stengte barnehager og skoler er svært store, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Veilederne er viktige styringsverktøy for skolene og barnehagene for å holde risikoen for smitteutbrudd og nedstengning så liten som mulig. Barnehagene og skolene må holdes friske!

Veilederne for  barnehagen, grunnskolen, videregående opplæring og skolefritidsordningen (SFO) oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap. De gir innsikt i og eksempler på hvordan skoler og barnehager kan organiseres samtidig som smitteverntiltak blir ivaretatt. Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering.

Den nye veilederen for videregående skole er også nylig publisert.

Veilederne for ungdomsskole, barneskole og barnehage skal gi råd og føringer under koronapandemien. Dette er de femte versjonene av veilederne. Nytt sammenlignet med forrige utgaver er blant annet:

 • Forsterkede råd om godt smittevern for og mellom ansatte.
 • Det er sterkere anbefaling om økt bruk av uteaktiviteter og undervisning.
 • Det er tydeligere definisjon av forskjellen på nærkontakter og kontakter.
 • Strengere kontaktreduserende tiltak på skoler:
  • Klassestørrelsen bør halveres på rødt nivå.
  • Alternerende oppmøtetid bør vurderes.
 • Strengere antallsbegrensning for kohorter og krav til etterlevelse av smitteverntiltak kan føre til økt behov for digital undervisning for de eldste elevene på rødt nivå.
 • Ansatte (og ev. ungdomsskoleelever) kan bruke munnbind om avstandskravet ikke kan overholdes, utenom i klasseromssituasjonen, hvis det er en generell anbefaling om munnbind i kommunen.
 • Det skal legges til rette for at skolehelsetjenesten skal være til stede på grønt, gult og rødt nivå, og lett kan nås for elever som ikke er på skolen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold