Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny smittevernveileder for videregående skole er klar

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 24.03.2021 Sist faglig oppdatert: 24.03.2021

Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet ny veileder for å ivareta smittevernet i videregående skole ved varierende smittenivå. Nytt for videregående skoler er blant annet en halvering av antall kontakter på rødt nivå.

Artikkelen er 131 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

– Det er en målsetning at barn og unge har så lav tiltaksbyrde som mulig. Det å holde skolene åpne er spesielt viktig, fordi de samlede negative effektene av stengte skoler er svært store, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Veilederne er viktige styringsverktøy for skolene for å holde risikoen for smitteutbrudd og nedstengning så liten som mulig. Eller som vi sier til ungdommene: Hold skolen frisk!

Veilederne for barnehagen, grunnskolen, videregående opplæring og skolefritidsordningen (SFO) oppdateres til enhver tid i tråd med ny kunnskap. De gir innsikt i og eksempler på hvordan skoler og barnehager kan organiseres samtidig som smitteverntiltak blir ivaretatt. Veilederne tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering.

Den nye veilederen skal gi råd og føringer til videregående skoler under koronapandemien. Den gjelder for alle videregående skoler. Denne utgaven er den femte versjonen av veilederen. Nytt sammenlignet med forrige utgave er blant annet:

  • Veileder for videregående skole og ungdomsskole er delt. 
  • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen.
  • Det åpnes for bruk av munnbind i situasjoner man ikke kan holde minst én meters avstand utenom i klasserom.
  • På rødt nivå anbefales å halvere antall kontakter sammenlignet med gult nivå.
  • På gult tiltaksnivå er formålet med nivået tydeliggjort. Det innebærer å tilstrebe mest mulig tiltak innenfor det som er mulig. 
  • Nytt kapittel om elever med særskilte behov/spesialskoler og voksenopplæring.

Det vil publiseres nye veiledere for barne- og ungdomsskole, barnehage og skolefritidsordning (SFO) fortløpende.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold