Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 2. tertial 2019

Indikatorer for spesialisthelsetjenesten er oppdatert med tall for 2. tertial. 

Her finner du tall for blant annet nyhenviste og avviste innen ortopedi og psykisk helsevern, bruk av ambulant virksomhet i psykisk helsevern i tillegg til tall for dagkirurgi og passert planlagt tid for utvalgte områder.

Først publisert: 25.10.2019 Sist faglig oppdatert: 25.10.2019