Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nå kan du sjekke hva slags luft det blir i morgen

Først publisert: 06.11.2019 Sist faglig oppdatert: 06.11.2019

Vinteren er verst for folk med astma og andre som er sårbare for forurenset uteluft. Nå blir det lettere enn noen gang å følge med på luftkvaliteten.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Miljø og helse.

Tjenesten Luftkvalitet i Norge er som et værvarsel, bare for luftkvalitet. Nettsiden har vært i testfase siden forrige vinter, og lanseres nå offisielt. Samtidig dukker luftvarselet opp på de nye nettsidene til Norges største værtjeneste, Yr.

⎼ En del opplever at lufta gir akutte helseplager, og for en del er det rett og slett best å holde seg innendørs på de verste dagene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.  ⎼ Mange kommuner jobber nå veldig offensivt og godt med dette, og luftkvaliteten har blitt bedre de siste årene. Det ikke alle er klar over er at dette ikke kun er et problem i de store byene – og nå kan folk lettere se hvordan det ligger an der de bor.

Beregner morgendagens luft

Luftvarselet lages av Meteorologisk institutt. I likhet med en værmelding er varselet basert på en avansert modell som forsøker å simulere virkeligheten fremover i tid. Modellen gir et veldig lokalt varsel, og man kan se om det vil bli lite, moderat, høy eller svært høy forurensning

Luftvarselet lages uavhengig av målestasjonene som står rundt omkring i Norge, men målinger av luftkvaliteten brukes for å forbedre modellen. I tjenesten kan du også se hva som er blitt målt på Norges målestasjoner to uker tilbake i tid.

Luftvarselet er tilgjengelig på Luftkvalitet i Norge på nett fra PC, nettbrett og mobil. Det er også å finne på de nye nettsidene til Yr via mobil eller desktop. Varselet vil integreres i Yr-appen i løpet av sesongen.

Viktig for mange

Forurenset luft kan gi dårligere helse og akutt forverring for enkelte grupper. De som er mest utsatt er folk med astma og andre lungesykdommer, folk med hjerte- og karsykdommer, gravide, eldre, barn og de som har diabetes.

Luftvarselet er særlig ment for disse gruppene, men vil forhåpentligvis være nyttig for alle. På kort sikt gir forurenset luft hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom.

På Luftkvalitet i Norge kan man se hva slags forurensning som er i lufta, og hvilken kilde den stammer fra. I tillegg får man råd om hva man bør gjøre hvis lufta er dårlig.

Kommunen har ansvar

I Norge er det i hovedsak nitrogendioksid (NO2) fra eksos og svevestøv fra vei og vedfyring som forurenser lufta lokalt. I fjor hadde Norge ingen brudd på grenseverdien for NO2 for første gang på 16 år. Derimot var det brudd på grenseverdiene for svevestøv i to kommuner.

Kommunene har ansvar for den lokale luftkvaliteten, og med denne tjenesten får de daglig oversikt over hva slags luftforurensning og hvilke kilder som er utfordringen. Dermed kan tjenesten også bli et nyttig verktøy for å finne fram til lokale tiltak.

Luftsamarbeidet

Luftkvalitet i Norge er utviklet av Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Sammen utgjør de Luftsamarbeidet, et statlig samarbeid med et felles mål om bedre luftkvalitet i Norge.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold