Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Krav om tillatelse ved eksport av personlig smittevernutstyr

Først publisert: 08.04.2020 Sist faglig oppdatert: 26.05.2020

Fra og med 30. mars 2020 kreves det eksporttillatelse for å eksportere personlig smittevernutstyr. Forbudet er begrenset til munnbind, beskyttelsesbriller, engangshansker og beskyttelsesdrakter. Helsedirektoratet er ansvarlig myndighet for å behandle søknader om eksporttillatelse. Enkelte typer smittevernutstyr også kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften. Søknader om lisens for slikt utstyr må i så fall rettes til Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Regler for eksport

Norge har i forskrift om eksport av smittevernutstyr fastsatt krav i overensstemmelse med EU-forordning forordning av 14 mars 2020.

I forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset § 8 fremgår det eksporttillatelse utstedt av Helsedirektoratet er et krav ved eksport av personlig verneutstyr som nevnt i vedlegg I til EU-forordningen.

Det kreves ikke eksporttillatelse for eksport til EØS-stater, Sveits, Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Færøyene, Gibraltar, Kosovo, Monaco, Montenegro, Nord-Makedonia, San Marino, Serbia og Vatikanstaten, samt de oversjøiske stater og territorier som er oppført i vedlegg II til traktaten om Den europeiske unions virkemåte.

Send søknad til Helsedirektoratet

Søknader om eksporttillatelse kan sendes på e-post til Smittevernutstyr@helsedir.no

Nødvendig dokumentasjon i form av spesifikasjon av hvilke(t) produkt eksporten gjelder (tolltariffkode mv.) og hvor stort omfang eksporten gjelder, må følge søknaden.

Ved søknad bør oppsettet i vedlegg II (Annex II) til forordning av 14. mars 2020 benyttes, men dette er ikke et krav. Oppsettet finnes kun på engelsk.

Forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset kan leses her og en senere endring i § 8 og vedlegg I her

Informasjon om eksport fra UD

UD ved Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig myndighet for strategisk eksportkontroll, der eksport av visse varer, teknologi og tjenester krever lisens fra Utenriksdepartementet.

Dette gjelder forsvarsmateriell oppført i vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) oppført i vedlegg II til samme forskrift.  

I denne sammenheng ønsker vi å gjøre oppmerksom på at eksport av enkelte typer smittevernutstyr også kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften  § 4, jf. vedlegg II, og forskriftens § 7.

Eksempler på dette er mer avansert utstyr som gassmasker, beskyttelsesdrakter, overtrykksdrakter, utstyr til isolasjonsbygninger (Containment facilities), Hepa-filtre m.m.

Søknader om lisens for utstyr som faller inn under såkalte flerbruksvarer (og vedlegget nevnt ovenfor) skal stiles til Seksjon for eksportkontroll i UD gjennom den elektroniske søknadsportalen E-lisens. For mer informasjon og søknadsportal

Eksporttillatelse for smittevern (regjeringen)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold