Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Holmenkollen skifestival arrangeres uten publikum

Først publisert: 05.03.2020 Sist faglig oppdatert: 05.03.2020

Oslo kommune har i dag besluttet at Holmenkollen Skifestival skal gjennomføres i helgen - men uten publikum. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet støtter beslutningen.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

- Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet. 

Det er tre aktører som kan fatte beslutning om avlysning av store arrangementer som Holmenkollen skifestival. 
•    Arrangøren selv – i dette tilfellet Holmenkollen skifestival 
•    Oslo kommune – i dette tilfellet kommuneoverlegen i Oslo
•    Helsedirektoratet 

I utgangspunktet skal avlysinger av denne typen tas på et nivå som ligger nærmest ansvarlig arrangør. Nå har Oslo kommune fattet vedtak om at Holmenkollen skifestival skal gjennomføres uten publikum.

I smittevernloven §4 står det følgende: 
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

•    forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
•    stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
•    stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
•    isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
•    pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet eller for deler av landet.

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold