Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Historisk lave røyketall

Først publisert: 17.01.2020 Sist faglig oppdatert: 17.01.2020

Det er nå kun 9 prosent av den norske befolkningen som røyker daglig, ned fra 12 prosent året før. Andelen er halvert på 10 år. Andelen som snuser daglig gikk opp fra 12 til 14 prosent.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Tobakk, røyk og snus.

For 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Dette viser tall fra SSB. Norge er, så vidt vi vet, det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere.

Røykeslutt er det aller viktigste man gjør for helsen sin, og noe av det viktigste vi gjør er å sørge for at ikke nye generasjoner begynner å røyke. I aldersgruppen 16–24 år er det nå bare 2 prosent som røyker daglig. For 20 år siden var det 17 prosent.

– Det er gledelig å se at andelen røykere blir lavere. Det er ekstra gledelig at svært få unge sier at de røyker. Likevel er det viktig å fortsatt motivere godt voksne røykere til å slutte, og sørge for at de får tilbud om hjelp, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Økt snusbruk

Andelen som snuser har økt, og 14 prosent av befolkningen sier nå at de snuser daglig. Dette er en dobling fra 2010. Blant unge i alderen 16–24 år snuser 20 prosent daglig, 26 prosent blant menn og 14 prosent blant kvinner.

– Vi ser med uro på at andelen som snuser øker. Særlig fordi det er mest utbredt blant de yngre, som i mindre grad har brukt snus til å slutte å røyke, sier Guldvog.

I fjor kom Folkehelseinstituttet med et oppdatert kunnskapsgrunnlag som viste at snus kan ha en rekke helseskadelige effekter for brukerne. Det er særlig bekymringsfullt med den høye snusbruken blant unge kvinner. Snus er farlig for fosteret, og det kan være vanskelig å slutte med snus selv om man er gravid.

– Vi har en tobakksstrategi med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet. Mange av dem som snuser, ønsker å slutte. Særlig blant de unge brukerne. Vi må derfor jobbe videre med å hjelpe dem som vil slutte, samt gjøre det lite attraktivt å begynne å snuse, sier Guldvog.

Tips for å slutte å røyke eller snuse

Sju tips til røykeslutt

 • Ikke gjør røykeslutt så stort. Bare bestem deg og prøv!
 • Motivasjon. Skriv ned grunnene dine og se på dem ofte.
 • Kutt helt! Ett trekk her og der gjør at abstinensene ikke gir seg.
 • Spis ordentlig. Jevnt blodsukker gjør det lettere.
 • Du er ikke alene. Snakk med venner og eksrøykere.
 • Belønn deg selv! Røykeslutt er tross alt en bragd.
 • På slutta.no finner du oversikt over alle sluttetilbud.

Tips som kan gjøre det enklere å slutte å snuse

 • Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli helt snusfri. Skriv det gjerne ned.
 • Bestem deg for å gjøre et forsøk, og sett en dato.
 • For de fleste er det enklere med litt hjelp. Finn noen å snakke med, og bruk gjerne nikotinlegemidler.
 • Snakk med fastlegen eller frisklivssentralen. Da kan du blant annet få råd om legemidler som kan være til god hjelp. Eller du kan laste ned appen «Slutta».
 • Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter at du har sluttet, i risikosituasjoner eller når du får snussug. En god metode er å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg snusfri.
 • Ta en dag av gangen. Det blir bedre!
 • Gjør hyggelige ting, gi deg selv en belønning og fokuser på de positive tingene du oppnår!
 • Se ellers helsenorge.no.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold