Fortsatt mange leger som må vente på LIS1-stilling

Statusrapportene for våren 2019 og høsten 2018 understreker behovet for flere LIS1-stillinger. Nå er det flere som får avslag enn tilbud om LIS1-stilling.