Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere kommuner og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 22.05.2019 Sist faglig oppdatert: 29.05.2019

Helsedirektoratet er Norges største statlige tilskuddsforvalter og fordeler 16,8 milliarder kroner i tilskuddsmidler med 164 ulike ordninger.

Vi har nå gått gjennom alle tilskuddsordningene våre og oppsummerer i en ny rapport hvordan disse pengene er fordelt i 2018. Den største delen av tilskuddsmidlene går til ulike refusjonsordninger, og mesteparten av midlene går til norske kommuner.

Tilskudd til kommunene

Helsedirektoratet forvalter 2,5 milliarder kroner i tilskuddsmidler kommunene kan søke på.

Dette er midler som kan brukes til å styrke tilbud og tjenester i kommunene. Av 424 kommuner søkte 397 på minst én tilskuddsordning i 2018.

Helsedirektoratet forvalter totalt 16 tilskuddsordninger med åpen konkurranse for kommuner. Små kommuner ser ut til å søke om tilskudd på én til to ordninger, mens store kommuner ofte søker på 10-15 ordninger. Direktoratet mottok søknader fra Troms-kommuner på 13 av ordningene i 2017, mens tilsvarende tall for telemarkskommuner var 7.

De fleste av kommunene som søker om tilskudd får midler, selv om de ikke alltid får hele beløpet de søker om. Det er små kommuner med høye inntekter og høye bundne kostnader som får mest tilskuddsmidler per innbygger.

Av totalt 1 736 søknader om tilskudd fra kommuner som Helsedirektoratet mottok i 2018, ble 17 prosent avslått. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet og Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er de tilskuddsordninger der innvilgede tilskudd er lavest målt opp mot søknadssum fra kommunene.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner fikk utbetalt 927,6 mill. kroner i 2018. Dette fordelte seg på 11 fagområder (kapitler i statsbudsjettet), og beløpet tilsvarer seks prosent av Helsedirektoratets totalt utbetalte tilskuddsmidler.

Frivillige organisasjoner kan søke på 59 ordninger som Helsedirektoratet forvalter. 17 organisasjoner mottok midler fra 3 eller flere ordninger. En organisasjon mottok tilskuddsmidler fra 7 ordninger. Tilskuddsmidler utgjør et viktig finansieringsbidrag for mange frivillige organisasjoner. Frelsesarméen var den organisasjon som mottok mest av alle organisasjoner med over 68 millioner kroner, men 10 organisasjoner mottok 16 millioner kroner eller mer i 2018.

Les hele tilskuddsrapporten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold