Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekspertgruppe skal vurdere de psykiske konsekvensene av pandemien

Foto: Maridav/Mostphotos

Foto: Maridav/Mostphotos

Først publisert: 11.03.2021 Sist faglig oppdatert: 11.03.2021

Regjeringen nedsetter en ekspertgruppe som skal se på konsekvenser av pandemien for livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk i befolkningen, og vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen.

Artikkelen er 138 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Gruppen skal fremme konkrete forslag om hvor innsatsen bør styrkes i helse- og omsorgstjenestene og eventuelt foreslå nye tiltak som ikke er iverksatt.

Ekspertgruppens vurderinger skal inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye tiltak.

For å kunne iverksette mest mulig målrettede tiltak for å avhjelpe de negative konsekvensene av pandemien og smittevernstiltakene, er det behov for et bedre kunnskapsgrunnlag.

Gruppen skal ta utgangspunkt i foreliggende forskning på konsekvenser pandemien har hatt for befolkningens psykiske helse og rusmiddelbruk, men også innhente erfaringer fra tjenestene, pårørende, brukere og pasienter.

Gruppen oppfordres til å se hen til forsking og erfaringer også fra andre land.

Ledes av psykolog Peder Kjøs

Ekspertgruppen består av 12 medlemmer, og er satt sammen av personer med fag- og erfaringskompetanse innenfor psykisk helse og rus. Leder er psykolog Peder Kjøs.

Gruppen skal levere sin rapport 30. april 2021. Rapporten skal overleveres til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Gruppen får støtte fra et sekretariat fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, ledet av Helsedirektoratet.

Medlemmene av ekspertgruppen:

 • Peder Kjøs, psykolog, Oslo (leder)
 • Inger Klippen, fastlege, Sandnes
 • Hektor Hovgaard, psykolog, Averøy
 • Steinar Krokstad, professor ved NTNU/HUNT forskningssenter, Levanger
 • Mira Aaboen Sletten, forskningsleder, seksjon for ungdomsforskning NOVA, OsloMet, Oslo
 • Børre Lekang, psykiatrisk sykepleier VGS og HFU, Bodø
 • Maryam Konar, helsesykepleier ungdomsskole, Drammen
 • Randi-Luise Møgster, psykiater, viseadm. direktør, Helse Bergen, Bergen
 • Martine Antonsen, landsleder, Mental Helse Ungdom, Bjerkvik
 • Monica Modalen, styremedlem og pårørenderepresentant i Alarm, Kristiansand
 • Håvard Stamsø-Ellingsen, senterleder Fellesverket sentrum, Røde Kors, Oslo
 • Camilla Lynne Bakkeng, fagleder, Akan kompetansesenter, Follo

 

Kontaktperson: sekretariatsleder Siv-Lise Bendixen Stærk, e-post: ekspertgruppe.pandemilivet@helsedir.no

Abonner på nytt eller oppdatert innhold